8 months ago 1.2 M 84.4 K

24h KAO ŽELJKO MITROVIĆ - SMUVAO MALOLETNICE i PREVARIO ŽENU *izum 100.000e*

Baka Prase Baka Prase
2.24M Subscribers
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bakaprase/

UGASI ZADRUGU: https://chng.it/HqvqyfSx

KANAL ZA LIVE - BAKA SEPRA: https://www.youtube.com/c/BakaPrejz

BAKA PRASE TV: https://www.youtube.com/c/BakaPraseTV
BAKA TEBRA: https://www.youtube.com/channel/UChI8g7FxL3xlHfr4fwsC-og
BAKA PRASE CLIPS: https://www.youtube.com/channel/UCGlZkzRjvtVmtaqNhNI1vnQ

Tags:Watch On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UKHfEyXVv5g