2 years ago 2.1 M 7.4 K

Sura El Bekare - Krava | Kur’an – Bosanski prijevod

Qur'an TV Qur'an TV
8.03K Subscribers
Važna napomena! Ovaj kanal nije nikad, niti će ikad uključiti monetizaciju videaa, niti je ikad bila intencija da se pravi finansijski prihod od Kur'ana Časnog. Nažalost, nova politika YouTube-a, vas "ništa ne pita" i uključuje monetizaciju automatski i mi na to ne možemo uticati. Qur'an TV ne dobiva nikakav finansijski prihod od nametnute monetizacije.

Sura El Bekare sa prevodom na bosanski jezik. Objavljena je u Medini i ima 286 ajeta.

Kuran | Prijevod značenja na bosanski jezik: Muhamed Mehanović

Učač: Mishary bin Rashid Alafasy

Tags:Watch On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OjyMnjCnxGM

Sponsor
Related Videos