in

Vojnik VRS-a osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja u Foči 1992. godine

Vojnik VRS-a osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja u Foči 1992. godine

Krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine danas je izreklo presudu u
predmetu Saša Ćurčić po kojem je osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja Bošnjakinje u Foči 1992. godine.Krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine danas je izreklo presudu u
predmetu Saša Ćurčić po kojem je osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja Bošnjakinje u Foči 1992. godine.Optuženi Saša Ćurčić oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona BiH, a u vezi s tačkom g) (prisiljavanje druge osobe na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju – silovanje), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, te ga je krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 5 pet godina.Naime, optužnica tereti Ćurčića da je u periodu između 3.7.1992. i 18.7.1992. godine, u kojem periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik tih snaga, zajedno s drugim osobama svjesno prisilio oštećenu na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju – silovanje.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

U Republici Srpskoj 39 novozaraženih koronavirusom

U Republici Srpskoj 39 novozaraženih koronavirusom

Sarajevska lista političkih transfera: Ko je u aktuelnom mandatu promijenio dres i ko će ga tek mijenjati

Sarajevska lista političkih transfera: Ko je u aktuelnom mandatu promijenio dres i ko će ga tek mijenjati