in

Vlada KS: Građani bez zaštite ne smiju u vozila javnog prijevoza

Vlada KS: Građani bez zaštite ne smiju u vozila javnog prijevoza

Vlast u Kantonu Sarajevo ponovo je pozvala GRAS i Centrotrans da poštuju epidemiološke mjere. Poziv je uslijedio zbog pogoršane epidemiološke situacije u ovom kantonu, a odnosi se i na korisnike njihovih usluga tj. putnike.Vlast u Kantonu Sarajevo ponovo je pozvala GRAS i Centrotrans da poštuju epidemiološke mjere. Poziv je uslijedio zbog pogoršane epidemiološke situacije u ovom kantonu, a odnosi se i na korisnike njihovih usluga tj. putnike.Podsjetili su ove dvije kompanije da radnike koji imaju simptome koronavirusa – kašalj, povišenu tjelesnu temperaturu, bol u grlu – upute ljekarima i da ne dolaze na posao. Također su naglasili da vozači moraju imati zaštitnu opremu dok upravljaju vozilom. To se odnosi i na druge odgovorne osobe – redare, konduktere i kontrolore. Osim zaštitnih maski, preporučuje im se da nose rukavice.Iz Vlade Kantona Sarajevo su poručili da građani koji nemaju zaštitnu opremu neće moći ući u vozila javnog gradskog prijevoza.Ukazali su da mjesto vozača mora biti fizički zaštićeno plastičnom ili nekom drugom providnom barijerom ako je omogućen ulaz i izlaz putnika na prednjim vratima. Ako ne postoji fizička barijera, onda vozač mora nositi zaštitni vizir.Da bi postojala fizička distanca među putnicima, na ulaznim vratima mora postojati uposlenik koji će biti zadužen da provjerava da li putnici ispravno nose zaštitnu opremu, da im daje uputstva te da provjerava da li putnici vrše dezinfekciju ruku po ulasku u vozilo.Odgovorni su i za provjeru voznih karata, koliko je vozilo popunjeno, kao i za sve druge aspekte koji se odnose na sigurnost prisutnih u vozilu.Potcrtali su da moraju biti obilježena sjedišta na kojima se može i na kojima se ne može sjediti. To mora biti učinjeno u skladu sa preporukama nadležnih.Napomenuto je da se unutrašnji i vanjski dio vozila mora dezinfikovati prije i poslije njegovog korištenja tj. prije polaska i nakon povratka u depo. Preporučljivo je i da se dezinfekcija vrši više puta dnevno, ako je to moguće, i da se omogući prirodno provjetravanje vozila. Prilikom dezinfekcije je posebno potrebno obratiti pažnju na rukohvate i druge predmete koji se često dodiruju.Vlada KS je GRAS-u i Centrotransu ukazala i to da na stanicama moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilima te obilježiti mjesta za stajanje putnika u cilju formiranja reda za ulazak vozilo uz osiguravanje fizičke distance.

What do you think?

Ko vodi borbu protiv pandemije u Sarajevu? Šefica Kriznog štaba uzela godišnji

Ko vodi borbu protiv pandemije u Sarajevu? Šefica Kriznog štaba uzela godišnji

Krizni štab u Goraždu zabranio nargila barove i gotovo sva serološka testiranja

Krizni štab u Goraždu zabranio nargila barove i gotovo sva serološka testiranja