in

Vlada Kantona Sarajevo daje 3 miliona KM za gubitke u GRAS-u

Vlada Kantona Sarajevo daje 3 miliona KM za gubitke u GRAS-u

Vlada Kantona Sarajevo je na 19. održanoj vanrednoj sjednici odobrila 3 miliona KM iz Budžeta Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću GRAS kako bi pokrili nagomilane gubitke u poslovanju.Vlada Kantona Sarajevo je na 19. održanoj vanrednoj sjednici odobrila 3 miliona KM iz Budžeta Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću GRAS kako bi pokrili nagomilane gubitke u poslovanju.Prije sedam dana, 23. marta Vlada je donijela ovu Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja KS da isplati 3.000.000 KM akumuliranog gubitka javnom sarajevskom preduzeću. Također, Ministarstvo saobraćaja će u Programu utroška sredstava s kriterijuma raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera planirati i program pod nazivom “Pokriće akumuliranog gubitka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo čiji je cilj na osnovu uplaćenih sredstava povećati kapital preduzeća”.Ova odluka objavljena je u Službenim novinama.U međuvremenu se GRAS priprema za ponovo pokretanje linija obzirom na to da je FBiH počela sa popuštanjem mjera nakon mjesec i po borbe protiv širenja zaraze koronavirusa.Dugovi GRAS-a se mjere u stotinama miliona KM zbog čega je reforma ovog preduzeća stalna tema vlasti.

What do you think?

Općina Stari Grad sutra proslavlja svoj dan, snimljen i promotivni video

Općina Stari Grad sutra proslavlja svoj dan, snimljen i promotivni video

Kako je 2. maja 1992. godine spriječeno zauzimanje Sarajeva i odbranjena država

Kako je 2. maja 1992. godine spriječeno zauzimanje Sarajeva i odbranjena država