in

Vlada HNK za borce odobrila 2,71 miliona KM, za vakcine protiv bjesnoće i gripe 40.000 KM

Vlada HNK za borce odobrila 2,71 miliona KM, za vakcine protiv bjesnoće i gripe 40.000 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na danas održanoj sjednici na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, dala saglasnost na Program utroška sredstava za 2020. godinu u iznosu od 2.710.000 KM.Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, na danas održanoj sjednici na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, dala saglasnost na Program utroška sredstava za 2020. godinu u iznosu od 2.710.000 KM.Programom je predviđeno niz aktivnosti, uz ostalo, stambeno zbrinjavanje (600.000 KM), grantovi udrugama (598.760 KM), pomoć programima upošljavanja i samoupošljavanja (300.000 KM), zdravstveno osiguranje (290.000 KM), te medicinska prevencija i rehabilitacija (270.000 KM).Također, Vlada je dala saglasnosti na programe sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, te stjecanje radnog iskustva i usavršavanja djece poginulih boraca u Ministarstvu. Vlada će, putem Ministarstva, za realiziranje ovih programa izdvojiti 200.000 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje 100.000 KM.S ciljem otklanjanja zapreka za slobodno raspolaganje imovinom, zaštite imovine Kantona i postupanja po zahtjevima za kupovinom stanova dodijeljenih na korištenje, Vlada je usvojila Elaborat o izvršenom utvrđivanju nabavne, amortizirane i knjigovodstvene vrijednosti imovine (stanova), te dala saglasnost Ministarstvu za uknjižavanje 43 stana u stambeno-poslovnom objektu ORCA u Mostaru u knjigovodstvo Ministarstva.Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je niz odluka i dana saglasnost, uz ostalo, na program utroška sredstava za lovstvo i raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva. Također, prihvaćen je Program utroška 180.000 KM za transfere u veterinarstvu osobito provođenje programa mjera zdravstvene zaštite životinja od bruceloze u 2020. godini. Prihvaćena je i Informacija o stanju u oblasti lovstva za lovnu 2019.-2020. godinu na području HNK.Dobreno 40.000 KM za vakcine protiv bjesnoće i gripeVezano za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je razmotrila izvještaje o radu i poslovanju za 2019. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač HNK: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, KB “Dr. Safet Mujić” Mostar, Opće bolnice Konjic, Doma zdravlja Stari Grad Mostar i Zavoda za javno zdravstvo HNK. Prihvaćen je Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja koja će biti upućena u dalju skupštinsku proceduru.Također, usvojena je odluka kojom se odobrava 40.000 KM za nabavkuu vakcina protiv bjesnoće i gripe.Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije u općinama Čitluk i Stolac. Također, usvojeno je Izvješće o realiziranju Zbirnog plana svih nositelja Programa razvitka malog gospodarstva HNK 2016. – 2020. godine i Strategije razvitka malog i srednjeg preduzetništva u HNK za razdoblje 2012.- 2020. godine u kojem se daje pregled poduzetih programa, projekata i mjera u 2019. godini.Za raseljene i osobe i povratnike 460.000KMNastavljajući aktivnosti podrške prognanima i izbjeglima, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Program Uprave za prognane i izbjegle za utrošak 460.00,00 KM namijenjenih podrški raseljenim osobama i povratnicima, podrški u održivom povratku, te readmisiji povratnika.Usvojena je i Odluka o plaćanju troškova kolektivnih centara za 2020. čime su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 32.700 KM potrebna za održavanje centara, plaćanje režijskih troškova i troškova tekućeg održavanja.Vlada je, također, usvojila Odluku o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba i povratnika za 2020. godinu i Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova sprovoda raseljenih osoba i povratnika za 2020.Razmotren je i usvojen Okvirni Akcijski plan Radnog tijela za borbu protiv korupcije HNK za preveniranje korupcije u vrijeme trajanja pandemije COVID-19. Istaknuto je, uz ostalo, kako je posebna pozornost posvećena preveniraju zloupotrebe finansijskih i materijalnih donacija međunarodnih donatora, preveniranju zloupotrebe javnih nabavki, preveniranju zloupotrebe poticaja, te koordiniranju aktivnosti antikorupcijskih tijela.Na današnjoj sjednici usvojeno je i Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u HNK za 2019. godinu, te dana saglasnost na Program rada Agencije za ovu godinu.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

NiP i SDA "zaratili" zbog Poljoprivrednog dobra Butmir: Ovo su obje strane priče

NiP i SDA “zaratili” zbog Poljoprivrednog dobra Butmir: Ovo su obje strane priče

UKC-u Tuzla ponestaje zaštitne opreme, u deficitu i sa medicinskim tehničarima

UKC-u Tuzla ponestaje zaštitne opreme, u deficitu i sa medicinskim tehničarima