in

UNICEF smatra da škole treba da budu ponovo otvorene: Djeca nisu glavni pokretači epidemije

UNICEF smatra da škole treba da budu ponovo otvorene: Djeca nisu glavni pokretači epidemije

UNICEF je objavio mišljenje o ponovnom otvaranju škola u vrijeme pandemije. Poručuju da bi to trebalo da bude prioritet vladama pogotovo kad se uzme u obzir da djeca nisu glavni pokretači zaraze u državama.UNICEF je objavio mišljenje o ponovnom otvaranju škola u vrijeme pandemije. Poručuju da bi to trebalo da bude prioritet vladama pogotovo kad se uzme u obzir da djeca nisu glavni pokretači zaraze u državama.Oni navode brojne negativne strane toga što djeca duži vremenski period nisu odlazila u školu tokom pandemije. Sada pozivaju vlasti da ponovno otvaranje škola bude prioritet, a razlog za to navode što djeca i škole nisu glavni pokretači epidemije u državama. “Ne postoje poznati dokazi o korelaciji između stope prijenosa bolesti i otvorenih ili zatvorenih škola. Dokazi o negativnim učincima zatvaranja škola su ogromni, uz dugoročne implikacije po učenje, sigurnost, zdravlje i dobrobit djece”, njihova je poruka, a dodaju i da ćemo poništiti sva dosadašnja postignuča u obrazovanju ukoliko ne uvidimo da su škole prioritet. Prema UNICEF-u, tri ključna prioriteta prilikom ponovnog otvaranja škola su obuhvat najranjivijih, unaprjeđenje podučavanja i ispunjavanje zdravstvenih, psihosocijalnih i drugih potreba djece i mladih. O ovim prioritetima i detaljnom mišljenju UNICEF-a možete čitati ovdje. Iz ove organizacije koja brine o djeci širom svijeta kažu i to da ponovno otvaranje škola nije dovoljno, nego da treba raditi i na kvaliteti obrazovanja u smislu ponovnog konceptualiziranja učenja u kojem će svako dijete učiti vještine koje su mu potrebne za uspjeh u životu, školovanju i radu.Još neki od razloga zbog kojih smatraju da nije dobro kada djeca ne idu u školu je povećana opasnost od iskorištavanja maloljetnika za rad, poteškoće u odvijanju online nastave i nastave na daljinu, kada su u pitanju ugrožene i marginalizovane grupe poput nedostatka tehnologije, siromaštva i slično.

What do you think?

NiP od kandidatkinje za ministricu zdravstva traži detaljan i jasan plan rada

NiP od kandidatkinje za ministricu zdravstva traži detaljan i jasan plan rada

Sarajevski imam Muhamed Velić primljen u Svjetsku uniju islamskih učenjaka

Sarajevski imam Muhamed Velić primljen u Svjetsku uniju islamskih učenjaka