in

Transparency International: Stranačke kolege jedni druge provjeravaju ko je u sukobu interesa

Transparency International: Stranačke kolege jedni druge provjeravaju ko je u sukobu interesa

Transparency International i Fondacija Centar za javno pravo danas su u Sarajevu organizovali konferenciju o zakonskoj regulativi sukoba interesa. Ukazano je da je postojeće stanje neodgovarajuće i dati su konkretni prijedlozi kako da se poboljša.Transparency International i Fondacija Centar za javno pravo danas su u Sarajevu organizovali konferenciju o zakonskoj regulativi sukoba interesa. Ukazano je da je postojeće stanje neodgovarajuće i dati su konkretni prijedlozi kako da se poboljša.Direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić je ocijenila da po ovom pitanju u Bosni i Hercegovini postoji, kako je rekla, haos. Podsjetila je da se nacrt državnog Zakon o sukobu interesa, koji je podržao i Transparency International, već tri godine nalazi u parlamentarnoj proceduri. Osvrnula se i na aktuelno stanje.”Trenutno stanje je da imamo komisiju koja je potpuno političko tijelo koje je sačinjeno uglavnom od predstavnika Parlamenta Bosne i Hercegovine. Ne može se apsolutno govoriti ni o kakvoj nezavisnosti s obzirom da stranačke kolege odlučuju o sukobu interesa. Onda se i sami nalaze u sukobu interesa”, ukazala je Korajlić.Kako je kazala, nedovoljno je osoba obuhvaćeno zakonom kojim se reguliše ovo pitanje te da sankcije motivišu nepoštivanje zakona. Tvrdi da ne postoje, kako je izjavila, ograničenja prije svega koja se odnose na sprege između privatnih kompanija i nosilaca funkcija. Napomenula je i da ne postoji mehanizam za kontrolu imovinskih kartona i da nisu objedinjeni propisi za njihovo podnošenje.”Sami ti imovinski kartoni kao i finansijski izvještaji gube smisao”, dodala je. Konferencija u Sarajevu o sukobu interesa (Foto: I. Š./Klix.ba) Takođe je podsjetila da se u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o sukobu interesa ne primjenjuje već sedam godina. “Problem je nastao još 2013. kada je izmještena nadležnost iz Centralne izborne komisije i ostalo je da nema ko da primjenjuje zakon. Imate hiljade i hiljade nosilaca funkcija na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou kojima niko ne može utvrditi sukob interesa”, potcrtala je Korajlić.Naglasila je da je uređenje ovog pitanja bitno u procesu članstva u Evropsku uniju i da ne postoji politička volja da se to i uredi.Kao najvažnije je navela da postoji zakon koji će podrazumijevati postojanje nezavisnog tijela koje će ga provoditi.”Tijelo koje će biti sačinjeno od eksperata i koje nije povezano sa političkim strankama. Da se tijelo profesionalizuje na način da bude odvojeno od utjecaja politike jer je to ključni uslov za sprječavanje sukoba interesa i provedbu zakona”, obrazložila je.Osim navedenog, kao bitnim je istakla i to da se zakonom nalaže nespojivost ne samo u smislu javnih funkcija, već i javnih funkcija u javnim preduzećima i institucijama. Konferencija u Sarajevu o sukobu interesa (Foto: I. Š./Klix.ba) Zastupnik Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine Damir Arnaut je ukazao da će Predsjedništvo Bosne i Hercegovine posjetiti Brisel očekujući kandidatski status za EU do kraja ove godine, a da nije ispunjen niti jedan od 14 zahtjeva iz mišljenja EU, a jedan od njih se odnosi na sukob interesa. “Ne bi bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu da dobije kandidatski status dok se ne usvoji novi zakon o sukobu interesa. Bez nezavisnog mehanizma koji će vršiti kontrolu Bosna i Hercegovina nije ni blizu onoga gdje bi trebala biti kada ima kandidatski status”, mišljenja je. Damir Arnaut (Foto: I. Š./Klix.ba) Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) je označio kao nekoga ko ne želi da se ovaj zakon usvoji u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine nakon što je to urađeno u Zastupničkom domu.Poručeno je da su mnoge odredbe zakona o sukobu interesa iz Hrvatske primjenjive u Bosni i Hercegovini.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Izmjena Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH je nužna

Izmjena Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH je nužna

Profesor iz Kalesije zbog mita osuđen na jednu i pol godinu zatvora

Profesor iz Kalesije zbog mita osuđen na jednu i pol godinu zatvora