in

Stevanović predložio rješenje za put pacijenta u Kantonu Sarajevo

Stevanović predložio rješenje za put pacijenta u Kantonu Sarajevo

Dragan Stevanović, bivši šef internističkog odjela Opće bolnice “Abdulah Nakaš” u Sarajevu, te aktuelni delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta riješio je put pacijenta u Sarajevu, tvrdi se na zvaničnoj stranici SDP-a.Dragan Stevanović, bivši šef internističkog odjela Opće bolnice “Abdulah Nakaš” u Sarajevu, te aktuelni delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta riješio je put pacijenta u Sarajevu, tvrdi se na zvaničnoj stranici SDP-a.Ovo pitanje ponovo je nedavno aktuelizirano, a ministar zdravstva u Kantonu Sarajevo Rusmir Mesihović rekao je da su u pripremi tri verzije puta pacijenta. Međutim još je nepoznato šta će i da li će neki od njih riješiti dugogodišnji problem u zdravstvuStevanović se oglašavao sa nekoliko pravila za put pacijenta, te kako kaže njima želi pomoći ministru zdravstva KS obzirom da i dalje postoje prepreke.Sva pravila su zasnovana, napominje, na odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o lječništvu, Zakona o pravima pacijenta i Osnovnim pravilima medicinske struke:1. Sve zdravstvene ustanove su dužne da neprekidno pružaju hitnu i neodložnu medicinsku pomoć. Znači KUM, Urgentni centar, Opća bolnica Sarajevo , Psihijatriska bolnica, Zavod za liječenje bolesti ovisnosti i Hitna pomoć moraju organizovati službu za prihvat bolesnika 24 sata neprekidno sedam dana u sedmici.2. Bolesnik se prihvata u Dom zdravlja i Hitna pomoć gdje se trijažira, pruža mu se neodložna pomoć vraća kući ili upućuje u bolničku ustanovu gdje mu se može pružiti definitivno zbrinjavanje a prema procjeni ljekara Doma zdravlja i Hitne pomoći3. Bolnička zdravstvena ustanova (KUM, UC OBS, Psihijatriska bolnica i Zavod za liječenje ovisnosti ne smiju odbiti prijem bolesnika, dužni su obaviti potrebne dijagnostičke pretrage, uspostaviti dg. započeti liječenje i donijeti nakon toga odluku o prijemu na liječenje ili bolesnika vratiti kući,po potrebi uputiti u drugu bolničku ustanovu.4. Odgovornost za stanje bolesnika i postupak sa bolesnikom je na onoj bolničkoj ustanovi u koju je bolesnik upućen iz Doma zdravlja ili Hitne pomoći.On dalje navodi da je zabranjeno “šetanje bolesnika “iz jedne u drugu bolničku ustanovu osim kada postoje striktne medicinske indikacije.”Ovo podrazumjeva potpuno pridržavanje isključivo medicinske doktrine u Dom zdravlja i Hitnu pomoć Ovo podrazumjeva da UKCS ( dakle Univerzitetska bolnica ) zbrinjava sve bolesnike koji su im upućeni a ne samo “tercijerni nivo” jer je često u primarnom nivou nemoguće procjeniti da li će trebati pacijentu ‘sekundarni’ ili tercijerni nivo zbrinjavanja. Ovo podrazumjeva da Opća bolnica šalje na UKCS, Psihijatrijsku bolnicu i Zavod za liječenje ovisnosti samo one bolesnike koje zbog nedostatka odgovarajućeg stručnog kadra ili ograničenog broja kreveta ne može zbrinuti”, naveo je Stevanović.Pojašnjava da naziv “univerzitetska bolnica” podrazumjeva da ta bolnica pruža usluge i sekundarnog i tercijernog nivo zdravstvene zaštite jer kroz zdravstvene studije,specijalizacije i subspecijalizacije osposobljava zdravstvene radnike za pružanje različitog nivoa i stepena složenosti u pružanju medicinskih usluga.”Ne može obučiti svoje studente ako njeni doktori nemaju pacijente koje im praktično mogu pokazati npr za opšteg hirurga od furunkula,preko apendiksa,holeciste pa do operacije na srcu”, istaknuo je on.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Tea Vučina otkriva kako je pandemija koronavirusa utjecala na novinare

Tea Vučina otkriva kako je pandemija koronavirusa utjecala na novinare

Tea Vučina otkriva kako je pandemija koronavirusa utjecala na novinare

Psihologinja Tea Vučina otkriva kako je pandemija koronavirusa utjecala na novinare