in

Skupština o epidemiji: Evo šta je Kanton Sarajevo poduzeo na suzbijanju koronavirusa

Skupština o epidemiji: Evo šta je Kanton Sarajevo poduzeo na suzbijanju koronavirusa

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja će se održati sutra, razmatrat će se informacija Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba i Civilne zaštite KS o poduzetim mjerama i sa prijedlogom mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa.Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja će se održati sutra, razmatrat će se informacija Ministarstva zdravstva, Kriznog štaba i Civilne zaštite KS o poduzetim mjerama i sa prijedlogom mjera za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa.Ova sjednica dolazi nakon pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevu koji u BiH prednjači po broju zaraženih.U obimnom materijalu kojeg možete naći na ovom LINKU nalazi se i iscrpna informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS.U njoj se, između ostalog, navodi da su na području Kantona Sarajeva uspostavljene Covid ambulante koje su nabrojane, te se posebno ističe ustanovljeni “Put pacijenta” na čiji se sadržaj u proteklom periodu dosta čekalo.Kako su istaknuli, put pacijenta u Covid ambulantama glasi ovako:1.Porodični ljekar, pedijatar ili ljekar školske medicine upućuju i najavljuju pacijetna u Covid ambulantu2.Pacijent se javlja na trijažno mjesto centralnog objekta OJ ili na posebno trijažno mjesto Covid ambulnate gdje se provjerava razlog dolaska3.Pacijent se uvodi u ordinaciju za pregled gdje dolazi tim u sastavu doktor medicine i medicinska sestra/tehničar ili pedijatrijski tim i obavlja anamnezu i pregled4.Ako postoji indikacija za pregled pulmologa i interniste, laboratoriju i RTG pluća pacijent će dobiti uslugu u Covid centru5.Ako postoji indikacija pacijentu se uzima bris na mjestu za uzimanje briseva6.Propisivanje neophodnih lijekova i uputnica će uraditi doktori medicine, pedijatri i pulmolozi koji rade u Covid ambulantamaMinistarstvo zdravstva KS u svom materijalu navodi da je su u finansijskim planu Zavoda za zdravstveno osiguranje bila planirana sredstva od osam miliona KM, a u rebalansu finansijskog plana planirana su dodatnih tri miliona KM. Međutim, na osnovu dostavljenih zahtjeva, kaže se, doznačena su sredstva od miliona i 91 hiljada KM.Ovo ministarstvo od poduzetih mjera nabraja: Formirani su krizni štabovi svake ustane, osigurana dovoljna količina zaštitnih sredstava, formirani trijažni punktovi, redovno praćenje zdravstvenog stanja uposlenika, izvršeno uvezivanje klinika, MUP-a zavoda…Inače, informaciju o poduzetim mjerama uime Ministarstva zdravstva KS potpisao je sada već bivši ministar Rusmir Mesihović (DF) koji je 25. jula podnio neopozivu ostavku na ovu funkciju. Međutim, do danas nije izvršeno imenovanje novog ministra zbog prepucavanja a dijelom i političkog rata između DF-a i SBB-a. SBB je rezolutno odbio podržati prvog kandidata kojeg je za nasljednika Mesihovića ponudio DF, Nijaza Štitkovca, a koji ranije bio u redovima te stranke. U međuvremenu je SBB najavio da uopće neće podržati DF-ove kandidate, a generalna sekretarka ove stranke Sanela prašović je kazala da SBB ništa ne obavezuje ni da čuva vlast u kantonima Sarajevo i Tuzla. Nova kandidatkinja DF-a je na funkciji ministrice zdravstva Draženka Malićbegović.

What do you think?

BiH se sprema za veće nabavke vakcina protiv gripe: Ko će dobiti, a ko kupiti svoju dozu

BiH se sprema za veće nabavke vakcina protiv gripe: Ko će dobiti, a ko kupiti svoju dozu

Cikotić i Field: Podrška Velike Britanije sigurnosti u BiH

Cikotić i Field: Podrška Velike Britanije sigurnosti u BiH