in

Sarajevo: Održan sastanak o odluci UN-ovog komiteta protiv torture koji se tiče BiH

Sarajevo: Održan sastanak o odluci UN-ovog komiteta protiv torture koji se tiče BiH

TRIAL International u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovao je danas u Sarajevu ekspertski sastanak na kojem je pokrenuta diskusija o implementaciji Odluke koju je UN Komitet protiv torture prošle godine donio protiv države BiH.TRIAL International u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovao je danas u Sarajevu ekspertski sastanak na kojem je pokrenuta diskusija o implementaciji Odluke koju je UN Komitet protiv torture prošle godine donio protiv države BiH.Ova odluka donesena je zbog neispunjavanja obaveza prema žrtvi ratnog seksualnog nasilja kojoj je onemogućeno efektivno i provodivo pravo na adekvatnu i pravednu naknadu, kao i što potpuniju rehabilitaciju.Rok za informisanje Komiteta o koracima koje je BiH poduzela za implementaciju ove Odluke istekao je prije sedam mjeseci, a ekspertski sastanak organizovan je uoči Međunarodnog dana podrške žrtvama torture koji se 26. juna obilježava širom svijeta. Lamija Tiro “Osjećala sam se grozno, iznevjereno od sistema. I danas živim sa tim. Naknada mi znači puno. Bol se ne može naplatiti, ali naknada preživjelima daje samouvjerenost da idu dalje i da se bore za pravdu do kraja”, istakla je preživjela ratnog seksualnog nasilja po čijoj predstavci je donesena Odluka. Odlukom se, između ostalog, nalaže Bosni i Hercegovini da joj se isplati naknada štete te u što kraćem roku osigura pružanje odgovarajuće i besplatne medicinske i psihološke pomoći kao i javno službeno izvinjenje.Naglašavajući da konkretni koraci i dalje izostaju, Lamija Tiro, pravna savjetnica iz organizacije TRIAL International koja je zastupala žrtvu na ovom slučaju, istakla je da neispunjenjem obaveza prema oštećenoj “A“ BiH krši ne samo UN Konvenciju protiv torture, nego i niz međunarodnih konvencija čiji je potpisnik. “Neispunjenjem i ove odluke nastavila bi se loša praksa nepoštivanja odluka međunarodnih tijela što bi dodatno narušilo ugled naše zemlje. Važno je napomenuti da BiH prije svega ima pravnu i moralnu obavezu prema žrtvama ratnih zločina kojima duguje konačno ozbiljan pristup po pitanju iznalaženja rješenja za ostvarenje njihovih prava. Ohrabrujuće je da smo danas započeli ozbiljniji razgovor sa predstavnicima institucija o ovoj temi, a naredni period će svakako biti test za BiH vlasti da pokažu postoji li istinska spremnost za implementaciju ove odluke“, navela je Tiro. Saliha Đuderija Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Saliha Đuderija, istakla je potrebu razmatranja mogućnosti usvajanja Zakona o pravima žrtava torture koji zapravo nudi rješenja o kojima se govori u ovoj Odluci. Naglasila je da postoji i druga mogućnost koja podrazumijeva izmjene i dopune postojećih zakona koji bi vrlo relevantno prihvatili obaveze po osnovu Odluke koju je donio UN Komitet protiv torture. “Tu prije svega mislim na izmjene i dopune Zakona o obligacionim odnosima i eventualne dopune određenih odluka koje se tiču rada tužilaštava, jer se već sada na Sudu BiH u većini slučajeva razmatra mogućnost obeštećenja žrtava ovog oblika zločina“, kazala je Đuderija.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Više od 10 hiljada vjernika na misi u Međugorju, socijalna distanca bila u drugom planu

Više od 10 hiljada vjernika na misi u Međugorju, socijalna distanca bila u drugom planu

Predsjedništvo BiH danas o prijedlogu budžeta za 2020. godinu

Predsjedništvo BiH danas o prijedlogu budžeta za 2020. godinu