in

Počinje izgradnja gradskog groblja u Tuzli, rješava se problem nedostatka mjesta za ukop umrlih

Počinje izgradnja gradskog groblja u Tuzli, rješava se problem nedostatka mjesta za ukop umrlih

Nakon pripremnih radova koji su podrazumijevali prilagođavanje terena stvorili su se uslovi za izgradnju centralnog gradskog groblja u naselju Drežnik u Tuzli. Kako je potvrđeno za Klix.ba, izgradnja prvog dijela groblja će zvanično početi 2. oktobra, a trajat će tri godine.Nakon pripremnih radova koji su podrazumijevali prilagođavanje terena stvorili su se uslovi za izgradnju centralnog gradskog groblja u naselju Drežnik u Tuzli. Kako je potvrđeno za Klix.ba, izgradnja prvog dijela groblja će zvanično početi 2. oktobra, a trajat će tri godine.Centralno gradsko groblje se formira na lokalitetu nekadašnje deponije šljake i pepela u naselju Drežnik, a Elektroprivreda BiH je u decembru 2015. godine s Gradom Tuzla potpisala ugovor o prijenosu vlasništva i pravima posjeda bez naknade na nekretninama.U proteklim mjesecima vršili su se pripremni radovi terena, koji su podrazumijevali djelimično nasipanje prostora koje je predviđeno za formiranje groblja zemljom iz iskopa koja kvalitetom odgovara namjeni groblja, a koja je nastala u toku izvođenja radova na izgradnji objekata na području grada. Lokacija za gradnju centralnog gradskog groblja u Tuzli (Foto: A. K./Klix.ba) Izgradnja centralnog gradskog groblja planirana je kroz najmanje četiri faze, a završetkom prve, koja tretira površinu od okvirno pet hektara, omogućit će se ukop umrlih za sedam do deset godina.”Nakon provođenja procedure javne nabavke radova, izabran je najpovoljniji izvođač radova, sa kojim je sklopljen ugovor u vrijednosti od 3.933.306 KM sa uključenim PDV-om. Početak izvođenja radova je planiran za 2. oktobar 2020., a rok izvođenja je tri godine od uvođenja u posao”, kazao je za Klix.ba gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Projektno rješenje centralnog gradskog groblja u Tuzli (Foto: Klix.ba) Lokacija centralnog gradskog groblja ”Drežnik” definisana je i određena Prostornim planom Tuzle za period od 2010. do 2030. godine, a zatim detaljno definisana Regulacionim planom. U skladu s tim je urađena i obimna projektno-tehnička dokumentacija, na osnovu čega su izdata rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje. “Glavnim projektom je predviđena izgradnja prve faze centralnog gradskog groblja ‘Drežnik’ sa 21 grobnim poljem i ukupno 4.427 grobnih mjesta za sve tri dominatne konfesije, kao i za ateiste i agnostike. Osim toga predviđen je prostor za odlaganje 1.600 urni. Osim grobnih polja predviđena je izgradnja i drugih neophodnih sadržaja za funkcioniranje gradskog groblja, kao što je objekt sa prostorom za vjerske obrede, ispraćaje te pristupni i ceremonijalni plato”, istakao je Imamović. Projektno rješenje centralnog gradskog groblja u Tuzli (Foto: Klix.ba) Ubrzo nakon završetka prve faze gradnje počet će i upotreba gradskog groblja. “Ostale faze koje će nas voditi ka potpunoj realizaciji odnosno izgradnji kompletnog gradskog groblja Drežnik će biti nastavljena po fazama, a ukupna površina predviđena za ukop umrlih je okvirno 36 hektara. Ovim projektom se pitanje mjesta za ukop umrlih osoba rješava za naredne 62 godine”, dodao je Imamović.Izgradnja groblja se odvija iż kreditnih sredstava, a novac se vraća iż gradskog budžeta. Imamović je naveo da će to Javno preduzeće Komemorativni centar morati imati u vidu prilikom utvrđivanja cijena sahrana koje, kako je naglasio, moraju biti znatno niže nego danas. Projektno rješenje centralnog gradskog groblja u Tuzli (Foto: Klix.ba) Ovim projektom će biti riješen problem nedostatka prostora za ukop umrlih građana jer na trenutno formiranim grobljima mjesta za širenje više nema. Grobljima u Tuzli upravljaju vjerske zajednice, izuzev Gradskog groblja Trnovac koje je u nadležnosti gradskog komunalnog preduzeća Komemorativni centar. U njegovoj nadležnosti će biti i centralno gradsko groblje Drežnik.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Slovenske vlasti odlučile priznati testove na koronavirus iz nekih bh. laboratorija

Slovenske vlasti odlučile priznati testove na koronavirus iz nekih bh. laboratorija

Mostar: Lopov povrijeđen visio na ogradi do dolaska Hitne pomoći

Mostar: Lopov povrijeđen visio na ogradi do dolaska Hitne pomoći