in

Objavljene nove smjernice za odgojno-obrazovne ustanove u Kantonu Sarajevo

Objavljene nove smjernice za odgojno-obrazovne ustanove u Kantonu Sarajevo

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je smjernice koje imaju za cilj prevenirati i kontrolisati infekciju koronavirusa u osnovnim i srednjim školama. Iz ove institucije naglasile su da ove upute podliježu promjenama.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objavio je smjernice koje imaju za cilj prevenirati i kontrolisati infekciju koronavirusa u osnovnim i srednjim školama. Iz ove institucije naglasile su da ove upute podliježu promjenama.Također, ove promjene te da ne isključuju provođenje drugih preporuka shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Prije početka rada škole, neophodno je: Izvršiti čišćenje i dezinfekciju svih površina i predmeta unutar objekta škole. Obezbijediti dostatnu količinu adekvatne zaštitne opreme, sredstava za čišćenje i dezinfekciju. Postaviti dezinfekcijske barijere (gazišta za obuću) na svim ulazima u objekat.Osigurati ulazak što manjeg broja osoba u ustanovu. Prilikom dolaska/odlaska učenika uspostaviti proceduru kontrolisanog ulaska kako se ne bi stvarala gužva i kako bi se obezbijedila preporučena fizička distanca od najmanje 1,5 metra, a u skladu sa mogućnostima, organizovati prihvat učenika na ulazu u unaprijed dogovorenim intervalima.Edukovati radnike u školama o obavezi praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i zdravstvenog stanja učenika, kao i pridržavanja i provođenja postupaka, u skladu sa preporukama vezanim za prevenciju pojave i širenja bolesti COVID-19.Edukovati roditelje o važnosti ostajanja kod kuće učenika sa simptomima bolesti – respiratorne, crijevne infekcije, povišena tjelesna temperatura i sl. ili sa sumnjom na početak bolesti (malaksalost, kašalj, gubitak čula mirisa i okusa i sl.) Preporuke za radnike: Utvrditi dnevni raspored rada za radnike. U školi treba biti najmanji mogući broj radnika u isto vrijeme, koji je dovoljan da se može neometano odvijati odgojno-obrazovni proces. Radnicima se, svakodnevno, prilikom dolaska na posao mjeri tjelesna temperatura. U slučaju povišene tjelesne temperature ili bilo kog respiratornog simptoma, isti se vraćaju kući i javljaju izabranom ljekaru porodične medicine. Ukoliko se radniku povisi tjelesna temperatura i/ili se pojavi neki od respiratornih simptoma u toku radnog vremena, dužni su odmah napustiti radno mjesto, te o tome obavjestiti nadređenog i javiti se svom izabranom ljekaru porodične medicine.Svi radnici ulaze u školu na jedan ulaz, prilikom čega prolaze kroz dezinfekcijsku barijeru (gazište za obuću).Ulaskom u unutarašnji prostor odmah dezinfikuju ruke propisanim dezinficijensom. Pri korištenju dezinfekcijksih sredstava voditi računa o pravilnoj primjeni istih, u skladu sa uputstvom proizvođača, vezanom za namjenu, koncentraciju, način primjene i neophodno kontaktno vrijeme. Prije ulaska u učionicu, nastavnik ponovo dezinfikuje ruke. Ostali radnici takođe prolaze ovaj protokol, nakon čega odlaze na svoja radna mjesta (kancelarije, kuhinja itd.). Učenici razredne nastave nisu obavezni nositi maske za vrijeme realiziranja nastavnog procesa, ostali učenici su obavezni nositi maske. Maske za lice radnici škole su obavezni nositi prilikom boravka u školi. Stalno nošenje rukavica nije preporučljivo, već je akcenat na učestalom pranju ruku toplom vodom i sapunom, eventualno dezinfekcija istih. Dezinfekcijsko sredstvo nije zamjena za sapun i vodu! Radnici međusobno trebaju poštovati fizičku distancu od namjanje 1,5 metra, a navedeni fizički razmak preporučljivo je održavati kada je god moguće između radnika i učenika.Nastavnici trebaju učenike konstantno podsticati na redovno i pravilno pranje ruku. Učenici peru ruke prije ulaska u učionice, prije i nakon jela, prije i nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon kašljanja, kihanja, čišćenja nosa, kao i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Preporuke za rad u grupama: Prije dolaska učenika u školu, roditelji su obavezni izmjeriti mu temperaturu, škola zadržava pravo mjerenja temperature učenicima. Preporuka je da nastavnik provodi što više vremena sa učenicima na otvorenom, ukoliko to vremenske prilike i nastavne aktivnosti dozvoljavaju. Nastava će se realizirati u grupama do maksimalno 15 učenika. Pokušati osigurati u što većoj mjeri fizički razmak između učenika. Fizički razmak neophodno je podsticati. Izbjegavati fizički kontakt (bliski kontakt) učenika između grupa/odjeljenja. Kako bi se izbjeglo okupljane većeg broja učenika na jednom mjestu u isto vrijeme, omogućiti dostavljanje obroka djeci u učionice odnosno u prostorima koji su isključivo namjenjeni ishrani. Ne dozvoljavati da učenici među sobom dijele hranu, kao ni pribor za jelo.Osobe koje rade na pripremi i distribuciji hrane moraju nositi maske i rukavice i sprovoditi mere pojačane lične higijene, posebno učestalog pranja ruku i mere pojačane opšte higijene.Provoditi edukativne aktivnosti sa djecom, a sa ciljem njihovog lakšeg usvajanja i razumijevanja pravila postupanja o važnosti: pravilnog pranja ruku, fizičkog distanciranja koje treba osmisliti kroz igru, izbjegavanje dodirivanja lica, očiju, nosa, usta. Na vidnim mjestima postaviti edukativne postere sa preporukama o preventivnim aktivnostima. Sadržaj na istim prilagoditi dobi učenika. Ukoliko neki učenik izostaje, kontaktirati roditelje i interesovati se za razloge izostanka. Ne provoditi organizovane grupne aktivnosti u školi (priredbe i sl.), kao ni organizovane posjete mjestima gde se očekuje okupljanje većeg broja ljudi (muzeji, pozorišta i sl.), izlete, ekskurzije itd. ukoliko se ne mogu ispoštovati važeće epidemiološke mjere.Preporuka je da učenici ne dezinfikuju ruke, već kako je navedeno, akcenat staviti na pojačanu higijenu ruku sapunom i toplom vodom.Preporuke za roditelje Ukoliko dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu i/ili neki od simptoma respiratorne i crijevne infekcije, ili roditelj posumnja na početak bolesti (malaksalost, kašalj, gubitak čula mirisa i okusa i sl.) ne dovoditi ga u školu, već konsultovati nadležnog ljekara. Ulazak roditelja/staratelja u školu svesti na minimum. Roditelji/staratelji učenike dovode i odvode na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu, već dolaze do ulaza pri čemu poštuju fizičku distancu od najmanje 1,5 metra u odnosno na druge roditelje/staratelje i učenike. Preporuka za održavanje prostorija i opreme: Očistiti i dezinfikovati sve površine i predmete nakon odlaska učenika iz škole. Površine kao što su: kvake na vratima, prozorima, radne površine, slavine u toaletima i kuhinjama, ručke vodokotlića, ručke ormarića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, stolove, stolice, kao i sve druge dodirne površine neophodno je dezinfikovati na kraju svake smjene, a čistiti ih više puta u toku dana. Čišćenje je najbolje provoditi kada učenici nisu u školi. Svakodnevne procedure čišćenja i dezinfekcije odnose se i na objekte u dvorištu. Čišćenje uključuje suho i vlažno čišćenje, uz redovno provjetravanje. Adekvatnim čišćenjem uklanja se do 60 posto mikroorganizama. Za ovaj postupak su potrebni: pribor (usisivač, krpe, spužve), deterdžent i zaštitna oprema (maske, rukavice). Za postupak dezinfekcije su potrebni: pribor (krpe, spužve), sredstva za dezinfekciju i zaštitna oprema (maske, rukavice). Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je: • Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva. • Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom, te ga držati dalje od dohvata učenika. • Provjetravati prostorije u kojima se koriste dezinfekciona sredstva, • Proučiti kontaktno vrijeme dezinficijensa i u skladu sa tim ostaviti da dezinfekciono sredstvo djeluje. Ne koristiti didaktička sredstva koja se ne mogu prati i dezinfikovati. Dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala vršiti prema uputama proizvođača. Dezinfekcija se provodi registrovanim dezinfekcijskim sredstvima koja djeluju na viruse prema uputama proizvođača. Alternativno se može koristiti i 0,05 posto natrijev hipohlorit (dobije se kada se preparat koji sadrži 5 posto rastvor hlora – npr. izbjeljivač ili varikina razblaži sa vodom u omjeru 1 dio varikine: 100 dijelova vode) ili 70 posto etilni alkohol za osjetljive površine. Površine od tvrdog materijala (podovi, pločice, prekidači, šteke, rukohvati, đonovi obuće i sl.) dezinfikuju se 0,1 posto rastvorom natrijum hipohlorita i nakon pola sata isperu vodom. Rastvori se uvijek koriste prema preporuci proizvođača. Rastvor natrijum hipohlorita (0,1 posto) se također priprema iz preparata koji sadrže 5 posto rastvor hlora (npr. varikina), tako što se u 1 litar vode dodaju 2 supene kašike, odnosno, 20 ml preparata. Površine od mekog materijala dezinfikuju se rastvorom etanola (70 posto). Ovaj rastvor se obično priprema razrjeđenjem iz 96 posto etanola tako što se u 750 ml alkohola doda 250 ml vode. Površine od osjetljivog materijala koji se mogu oštetiti upotrebom dezinficijensa (koža, mebl-štof, lakirani materijali i sl.) trebaju se naprskati blagim rastvorom deterdženta za suđe u vodi, zatim obrisati vlažnom krpom i osušiti drugom čistom krpom. Predmeti koji se najčešće koriste (daljinski upravljači i sl.) također se dezinfikuju 70-postotnim rastvorom etanola. Upute za čišćenje:• Prije nego što se počne sa čišćenjem, staviti masku i rukavice. • Izbjegavati dodirivanje lica i očiju tokom čišćenja. • Držati otvorene prozore da se prostor provjetrava. • Očistiti pod deterdžentom, te nakon toga ga dezinficirati. • Očistiti toalete, uključujući WC šolju i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom, te nakon toga dezinfikovati. • Nakon čišćenja krpe i radnu odjeću oprati na 90 stepeni. • Skinuti rukavice i masku, te ih staviti u plastičnu vrećicu, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom. • Sav otpad nastao tokom čišćenja treba, što je prije moguće, odložiti u kantu za otpad. • Presvući odjeću odmah nakon čišćenja. • Ostaviti prozor otvoren da se prostorija dobro prozrači.Prostorije obavezno provjetravati više puta dnevno dok učenici borave u njima. Prije dolaska učenika obavezno prozračiti prostorije u trajanju od pola sata. Istu proceduru ponoviti i nakon odlaska učenika. Ako vremenske prilike dopuštaju, ostaviti otvoren prozor tokom noći. Izbjegavati klima uređaje niti ventilacijske uređaje. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju se držati van domašaja učenika i ne smiju se primjenjivati u neposrednoj blizini učenika, kako bi se izbjeglo udisanje eventualnih isparenja.

What do you think?

Školska godina u Livanjskom kantonu počinje 7. septembra

Školska godina u Livanjskom kantonu počinje 7. septembra

Da li su škole u Sarajevu spremne za početak nastave? Vijeće roditelja zadovoljno što se otvaraju vrata

Da li su škole u Sarajevu spremne za početak nastave? Vijeće roditelja zadovoljno što se otvaraju vrata