in

Novi direktor SIPA-e posjetio Sud BiH: Pohvaljen rad Odjela za zaštitu svjedoka

Novi direktor SIPA-e posjetio Sud BiH: Pohvaljen rad Odjela za zaštitu svjedoka

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec primio je danas u posjetu Darka Ćuluma, novoimenovanog direktora Agencije za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini.Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec primio je danas u posjetu Darka Ćuluma, novoimenovanog direktora Agencije za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini.Predsjednik Debevec je s direktorom Ćulumom razmijenio iskustva o dosadašnjoj saradnji SIPA-e i Suda BiH u postupanju po najsloženijim predmetima u okviru svojih nadležnosti, ocijenivši dosadašnju saradnju kao uspješnu i dobru. Debevec je izrazio uvjerenje da će se saradnja nastaviti u duhu profesionalnih odnosa, ali i da će promjena na čelu Agencije donijeti i dalji napredak u polju profesionalizacije, stručnosti i efikasnosti.U razgovoru je posebno pohvaljen rad Odjela za zaštitu svjedoka, s kojim Sud BiH ima intenzivnu i uspješnu saradnju u radu s najugroženijom kategorijom subjekata krivičnog postupka. Iskazujući obostrani interes da se međuinstitucionalna saradnja podigne na viši nivo, razgovarano je i o modalitetima buduće saradnje, s ciljem efikasne i pravovremene reakcije na retrogradne tendencije.Također je istaknut značaj edukacije djelatnika koji rade na realizaciji sudskih naredbi kroz organizovanje edukativnih treninga i radionica, s ciljem kvalitetnijeg pribavljanja dokaza. Na temelju svoje bogate prakse i iskustva, Sud će uvijek dati odlučan doprinos ovim naporima, sve radi prijeko potrebnog napretka na svim poljima, a naročito u pogledu profesionalizacije, stručnosti i efikasnosti.Ćulum je zahvalio na prijemu, razmjeni mišljenja i informacijama koje je prilikom posjete dobio od predsjednika Debeveca, istaknuvši da su otvoreni za razvijanje dobre međuinstitucionalne saradnje, radi ispunjavanja zajedničkih ciljeva, shodno važećim zakonima.

What do you think?

Medijacija nedovoljno zastupljena u BiH: Alternativa koja pomaže građanima i sudovima

Medijacija nedovoljno zastupljena u BiH: Alternativa koja pomaže građanima i sudovima

Dodik o ruskoj vakcini: Treba vjerovati u nju jer će je prvo primijeniti na svom stanovništvu

Dodik o ruskoj vakcini: Treba vjerovati u nju jer će je prvo primijeniti na svom stanovništvu