in

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predstavljena analiza “Energetska geopolitika na Balkanu”

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predstavljena analiza "Energetska geopolitika na Balkanu"

Vanjskopolitička inicijativa BH i Fondacija Friedrich Ebert organizirale su na nešto drugačiji način u periodu pandemije COVID-19 predstavljanje političke analize “Energetska geopolitika na Balkanu”.Vanjskopolitička inicijativa BH i Fondacija Friedrich Ebert organizirale su na nešto drugačiji način u periodu pandemije COVID-19 predstavljanje političke analize “Energetska geopolitika na Balkanu”.Predstavljanje je snimano na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u videoformatu emisije, gdje je voditelj razgovarao s panelistima koji su dali svoj osvrt na rukopis autora. U predstavljanju analize su, pored autora, sudjelovali i prof. dr. Ešref Kenan Rašidagić s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Amer Kapetanović iz Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) i doc. dr. Sanela Klarić, ispred Green Councila.Analiza energetskog sektora, energetskih politika i strategija moguća je kroz različite pristupe – ekonomski, ekološki, geopolitički i sl. U središtu ove analize bio je geopolitički pristup. U ovom pristupu države i akteri koje bismo mogli označiti unitarnim ili približno unitarnim (unitary-like actors) imaju presudan utjecaj u energetskom sektoru.Geopolitički pristup energetskim pitanjima ili energetska geopolitika neodvojivo je povezana s energetskom sigurnošću, koja je unutar tog pristupa osnovni cilj svake energetske politike, za razliku od ekonomskog ili ekološkog pristupa u kojem se preferiraju pitanja održivosti, kompetitivnosti i sl.U geopolitičkom pristupu, u prvom redu se promatra geografski položaj određene države ili regije iz perspektive lokacije energetskih resursa koji su joj potrebni, te se analizira njihova pristupačnost, akteri koji ih kontroliraju, cijena, postojeće i alternativne transportne rute, odnosi na regionalnom i globalnom tržištu, tržišni mehanizmi i regulatorni okvir koji mogu utjecati na ponašanje aktera, raspoloživost vlastitih energetskih resursa i upravljanje njima, te političke odluke, način i okvir unutar kojeg se one donose, saopćili su organizatori.

What do you think?

Stanivuković tvrdi da i RS ima aferu: Respiratore kupili za 56.000, a prodali ih za 146.000 KM po komadu

Stanivuković tvrdi da i RS ima aferu: Respiratore kupili za 56.000, a prodali ih za 146.000 KM po komadu

Branislav Borenović saslušan u SIPA-i zbog krivične prijave protiv Milorada Dodika

Branislav Borenović saslušan u SIPA-i zbog krivične prijave protiv Milorada Dodika