in

Muhamed Ajanović o izboru rektora UNSA: Ne znate više ko za koga radi, ko kome podvaljuje

Muhamed Ajanović o izboru rektora UNSA: Ne znate više ko za koga radi, ko kome podvaljuje

Za izbor novog rektora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) se vežu brojne kontroverze. Među njima je i ona da na jednoj elektronskih sjednica Komisije za izbor rektora nije razmatran stav sekretara Univerziteta, a trebao je biti razmatran.Za izbor novog rektora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) se vežu brojne kontroverze. Među njima je i ona da na jednoj elektronskih sjednica Komisije za izbor rektora nije razmatran stav sekretara Univerziteta, a trebao je biti razmatran.Ovaj navod za Klix.ba je komentarisao jedan od članova spomenute komisije profesor Muhamed Ajanović. Reagovala je i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP).Ajanović, koji je dekan Stomatološkog fakulteta, je obrazložio svoje viđenje ove situacije. Potvrdio je da, kako je rekao, stručnog mišljenja nije bilo.”Sukladno odredbama Zakona o visokom obrazovanju KS imate obavezu da se za prijedlog svake odluke napravi stručno mišljenje za izbor rektora. Prije bilo kojeg glasanja, senatori trebaju imati stručno mišljenje. U konkretnom slučaju, tog stručnog mišljenja nije bilo, koliko sam ja upoznat. Mi senatori smo se izjasnili odnosno ja lično sam se izjasnio ZA pod tim tačkama dnevnog reda iz razloga što je to bilo u skladu sa zakonom, bez obzira što nije bilo prisutno stručno mišljenje. Sada se osporava odluka Senata zato što nije bilo priloženo stručno mišljenje. Ja lično smatram da se radi o formalnom, a ne suštinskom propustu”, istakao je.Upitan šta mišljenje treba sadržavati, Ajanović je odgovorio:”Imate Zakon o visokom obrazovanju, odredbu koja kaže da je obaveza sekretara visokoškolske ustanove da prije svake odluke dadne svoje stručno mišljenje o usaglašenosti takve odluke sa zakonom i podzakonskim aktima. Onda vam tu sekretar Univerziteta napiše: ‘Da odluka jeste u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.'”Prema njegovim riječima, članovi Komisije za izbor rektora su prolazili kroz procedure i da svi oni znaju procijeniti šta je po zakonu, a šta nije po zakonu. Ne negira da se propust desio.”Nije neophodno da ako on napiše i svoje stručno mišljenje da je to obligatorno po zakonu jer je to njegovo stručno mišljenje. U svakom slučaju treba poštivati sve zakonske odredbe. U konkretnom slučaju se radilo o propustu. Taj propust jeste postojao, koliko sam ja informiran. Ostajem pri stavu da se radi o formalnom propustu, a ne suštinskom propustu. Znate, ja vama kažem: ‘Prije nego što odete negdje, trebate proći pored toga. Ne prođete pored toga, ali dođete tamo gdje ste pošli’. Mislim da se radi o formalnim stvarima”, ponovio je dekan Stomatološkog fakulteta.Poručio je da se to mišljenje ne može naknadno razmatrati na nekim od narednih sjednica, te je dodao:”Odluka je već donesena. Odluke su konačne. Inspekcija može eventualno procijeniti da je to osnov za konkurs, ali nešto ću vam reći. Vi ne znate više na tom univerzitetu ko za koga radi, ko kome podvaljuje. Vrlo lako je da je to neko namjerno postavio tako da bi se mogao žaliti. Međutim, zamislite ovog paradoksa – da se pusti glasanje i da prođe Sebijin kandidat (op. a. direktorice KCUS-a Sebija Izetbegović). I onda to inspekcija poništi to zbog onoga što se ona žalila. Uopće ne vidim svrhu poništenja konkursa.”Naglasio je da ga je trenutni rektor Rifat Škrijelj upoznao da je inspekcija dolazila i da rektor, kako je kazao, nije prisustvovao inspekcijskom nadzoru.”Ali je ovlastio advokata da prisustvuje inspekcijskom nadzoru. Lično smatram da inspekcija postupa profesionalno. Moj iskustva s njima niti su pozitivna, niti negativna. Ljudi dođu, završe svoj posao i urade stvari po zakonu. Nisam uvijek saglasan s njihovim odlukama. Međutim, to je njihov posao. Nikada to nisam shvatao ličnim. Smatram da inspekcija ne radi ni po čijem nalogu”, poručio je jedan od članova Komisije za izbor rektora UNSA Muhamed Ajanović.U cilju provjere navoda da nije razmatrano mišljenje, upit smo poslali predsjednici Komisije dekanesi Pravnog fakulteta Hajriji Sijerčić-Čolić i samom Univerzitetu. Do objavljivanja teksta nismo dobili odgovor. Osim Sijerčić-Čolić i Ajanovića članovi Komisije za izbor rektora su Dubravka Pozderac-Lejlić sa Akademije likovnih umjetnosti, Izet Bijelonja sa Mašinskog fakulteta i Naris Pojskić sa Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Rektora tajnim glasanjem bira Senat UNSA kojeg uglavnom čine dekani fakulteta.Inspekcijski postupak još nije završenIz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su nam također potvrdili da je tražena njihova reakcija po ovom pitanju i da su oni poduzeli određenje radnje.”Tačna je informacija da je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove podnesena predstavka za vršenje inspekcijskog nadzora na Univerzitetu u Sarajevu, a u vezi sa navodnim nepravilnostim sazivanja, održavanja i načina prikupljanja glasova za izbor novog rektora UNSA na 14. elektronskoj sjednici Senata Univerziteta koja je održana 1. juna. Potvrđujemo i da je na osnovu iste ove sedmice pokrenut usmjereni inspekcijski postupak iz nadležnosti kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje, za koji provođenje inspekcijskih radnji još nije završeno”, istakli su.Naveli su da zakon onemogućava da se ne mogu objaviti, kako su ukazali, podaci o podnosiocu, a u cilju zaštite efikasnosti rada inspektora. Podsjetili su i na sljedeće:”Želimo istaći i da inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS konzistentno, vrlo precizno i strogo primjenjuju opće i materijalne propise, posebno poštujući prava građana da podnošenjem prijava u Upravi pokreću inspekcijske postupke, te da im se u propisanim rokovima omogući dobijanje odgovora. Također, u skladu sa članom 30. Zakona o inspekcijama u Kantonu Sarajevo, sva pravna i fizička lica mogu podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor, koja je dužna u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, obaviti nadzor, te o utvrđenom činjenjičnom stanju i eventualno poduzetim mjerama, najkasnije u roku od osam dana od okončanja, pisanim putem obavjestiti podnosioca zahtjeva.”Podsjećamo, konkurs za izbor rektora je objavljen 2. juna ove godine. Za ovu poziciju kandidovali su se aktuelni rektor Rifat Škrijelj, donedavni dekan Fakulteta političkih nauka Šaćir Filandra i profesor Ekonomskog fakulteta Elvis Čizmić. Novi rektor će biti izabran 1. jula.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Američki ambasador u BiH Eric Nelson održao online diskusiju sa studentima

Američki ambasador u BiH Eric Nelson održao online diskusiju sa studentima

Sarajevo: Završeno rušenje poslovnih objekata kod pijace Markale

Sarajevo: Završeno rušenje poslovnih objekata kod pijace Markale