in

Muamer Bandić ili Kenan Vehabović, ko je direktor Agencije za javne nabavke BiH?

Muamer Bandić ili Kenan Vehabović, ko je direktor Agencije za javne nabavke BiH?

U posljednjem broju Službenog lista BiH objavljena su dva rješenja, a u vezi sa imenovanjem novog direktora Agencije za javne nabavke BiH. Očito je samo u našoj državi moguće da se dvije osobe imenuju za istu, direktorsku poziciju.U posljednjem broju Službenog lista BiH objavljena su dva rješenja, a u vezi sa imenovanjem novog direktora Agencije za javne nabavke BiH. Očito je samo u našoj državi moguće da se dvije osobe imenuju za istu, direktorsku poziciju.Naime, prema rješenju Vijeća ministara BiH, koju je potpisao predsjedavajući Zoran Tegeltija, i koje je objavljeno u posljednjem broju Službenog lista BiH u petak 7. augusta, Muamer Bandić je imenovan za vršioca dužnosti direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca.”Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od narednog dana od dana objave u Službenom glasniku BiH“, navedeno je. Rješenje za Muamera Bandića No, u istom broju Službenog lista objavljena je i odluka Agencije za državnu službu BiH, prema kojoj se Kenan Vehabović imenuje na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika odnosno direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, počevši od 10.08.2020. godine (sutra). Ovo rješenje potpisuje Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu.Dan nakon sjednice Vijeća ministara BiH, na kojoj je Bandić imenovan za v.d. direktora državne Agencije, na upit portala Klix.ba iz Vijeća ministara BiH je potvrđeno da je on imenovan na navedenu funkciju. Rješenje za Kenana Vehabovića Da li će Vehabović sjesti u direktorsku fotelju Agencije za javne nabavke BiH ili će to ipak biti Muamer Bandić ostaje da se vidi u narednim danima, odnosno sutra kada bi po navedenom rješenju Vehabović trebao početi s radom.Treba podsjetiti da je 29. jula Vijeće ministara BiH razriješilo Dženana Salčina dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH i za v. d. direktora imenovalo Muamera Bandića, a na period od tri mjeseca.Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato s Mišljenjem Agencije za državnuslužbu BiH, koja je provela javni konkurs za direktora Agencije za javne nabavkeBiH, te jednoglasno odbacilo prijedlog da se za direktora ove agencije imenujeKenan Vehabović.Podsjetimo, na prethodnom konkursu za najboljeg kandidata ocijenjen je bio Kenan Vehabović. I Salčin, a i Vehabović su bili kadrovi SBB-a, ali očito da je nakon izlaska SBB-a iz državne vlasti došlo i do primjena u nekim kadrovskim rješenjima i dogovorima koji su ranije uspostavljeni.Vijeće ministara BiH naložio je Agenciji za državnu službu BiH da raspišenovi konkurs za direktora Agencije za javne nabavke BiH. Također Vijeće ministara BiH razriješilo je Muamera Bandića dosadašnje dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

What do you think?

Hoffman: Pritisak migranata na granice BiH ne jenjava, najpogodnija za prelazak je "plava granica"

Hoffman: Pritisak migranata na granice BiH ne jenjava, najpogodnija za prelazak je “plava granica”

Premijer Livanjskog kantona Ivan Jozić zaražen koronavirusom

Premijer Livanjskog kantona Ivan Jozić zaražen koronavirusom