in

Ministar Kalem zatražio regulisanje korištenja električnih romobila u Sarajevu

Ministar Kalem zatražio regulisanje korištenja električnih romobila u Sarajevu

Nakon dužeg zastoja u radu jučer je održana prva konstituirajuća sjednica novoimenovanih članova Vijeća za sigurnost saobraćaja kojom je predsjedavao ministar saobraćaja Adi Kalem. On je zatražio da se korištenje električnih romobila zakonski reguliše.Nakon dužeg zastoja u radu jučer je održana prva konstituirajuća sjednica novoimenovanih članova Vijeća za sigurnost saobraćaja kojom je predsjedavao ministar saobraćaja Adi Kalem. On je zatražio da se korištenje električnih romobila zakonski reguliše.Kako je saopćeno iz Vlade KS-a, sjednici su prisustvovali ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč, te ovlašteni predstavnici resornih ministarstava, kao i izabrani članovi savjeta iz reda stručnih lica iz oblasti sigurnosti saobraćaja.Ministar Kalem je istakao, kako je navedeno, ulogu i značaj ovog vijeća, kao radnog savjetodavnog tijela Vlade, posebno pri izradi strateških dokumenata, praćenju i analizi stanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja, donošenju mjera za poboljšanje uslova za sigurno i neometano odvijanje saobraćaja, regulaciji saobraćaja, te učešću na promovisanju i edukativnim aktivnostima na podizanju svijesti i značaju saobraćajne kulture svih učesnika u saobraćaju sa aspekta saobraćajne sigurnosti.Doneseni su određeni zaključci koji se odnose na dodatno normativno regulisanje rada ovog vijeća radi bržeg i operativnijeg rada, te zbog usklađivanja njegove legislative sa aktima višeg reda. Razmatran je Programa rada ovog stručnog tijela za 2020 godinu. Foto: Vlada KS Ministrica Glamoč je predložila incijativu da se izvrši, kako je istaknuto, analiza svih podzakonskih akata koji se odnose na tehničke uslove koji moraju ispunjavati CNG motorna vozila prilikom uvoza i registracije. Naglasila je potrebu da se oni obavezno usklade sa Evropskim direktivama koje tretiraju ovu oblast, a sve u cilju provođenja brže procedure registracije ovih motornih vozila.Ministar Kalem je problematizirao pojavu romobila u Kantonu Sarajevo, te istakao potrebu njihovog normativnog regulisanja, kako sa aspekta njihovog korištenja i sigurnosti, tako i kretanja po javno prometnim površinama unutar Kantona. Potcrtao je da je pojava i korištenje romobila naročito bitna za Sarajevo, jer se oni procentualno najviše koriste u našem glavnom gradu.S tim u vezi, pokrenuo je incijativu da članovi Vijeća iz reda izabranih stručnjaka izvrše, kako je saopćeno, analizu trenutnog stanja saobraćaja romobila, kako sa aspekta njihovog broja koji trenutno saobraća u Sarajevu, tako i u smislu njihove eksploatacije i uticaja na sigurnost preostalih učesnika u saobraćaja – pješaka, biciklista, djece, kolskog saobraćaja. Foto: Vlada KS Od njih je zatražio i da predlože odgovarajuća normativna rješenja, te da ih u konačnici upute prema nadležnom Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koji je donosilac Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kako bi ih razmotrili i uvrstili u određene zakonske i podzakonske okvire.Dogovoreno da se naredni sastanak ovog Vijeća održi u najkraćem roku kako bi se krenulo u realizaciju aktivnosti shodno programskim planovima za ovu godinu, saopćeno je iz Vlade KS-a.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Turković i ambasador Srbije razgovarali o bh. konzulatu u N. Pazaru, autoputu do Beograda...

Turković i ambasador Srbije razgovarali o bh. konzulatu u N. Pazaru, autoputu do Beograda…

Radnici sarajevske agencije opet merdevinama ulaze u kancelarije, nije postupljeno po odluci suda

Radnici sarajevske agencije opet merdevinama ulaze u kancelarije, nije postupljeno po odluci suda