in

Kriza uslijed koronavirusa iskorištena za nelegalnu gradnju pet hidroelektrana u BiH

Kriza uslijed koronavirusa iskorištena za nelegalnu gradnju pet hidroelektrana u BiH

Na pet lokacija južno od Sarajeva počela je izgradnja malih hidroelektrana (MHE). Iako je vanredna situacija zbog pandemije koronavirusa zaustavila život u BiH i svijetu, očito nije uspjela zaustaviti uništavanje prirodnih dobara.Na pet lokacija južno od Sarajeva počela je izgradnja malih hidroelektrana (MHE). Iako je vanredna situacija zbog pandemije koronavirusa zaustavila život u BiH i svijetu, očito nije uspjela zaustaviti uništavanje prirodnih dobara.Tako se gradnja malih hidroelektrana intenzivira na netaknutim rijekama poput Bjelave, Male Bjelave, Vrhovinske rijeke, Željeznice i gornjeg toka rijeke Prače. Kako su naveli iz Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, neke od ovih elektrana nemaju ni dozvole za gradnju.Upozoravaju da investitori koriste priliku dok su inspekcije fokusirane na sprečavanje širenja virusa, te da rijeke i potoke pregrađuju i stavljaju u cijevi i time sebi pribavljaju finansijsku korist na štetu svih građana u BiH. Zbog vandredne situacije građani nisu u mogućnosti da javno djeluju. Osim toga, kako navode iz Koalicije i Hrvatska je iskoristila krizu izazvanu koronavirusom da napravi korak naprijed ka otvaranju skladišta nukelarnog otopada na samoj granici s BiH i to svega nekoliko metara od rijeke Une i vodozaštitne zone izvorišta vode Novog Grada. Male hidroelektrane u BiH, gradnja započeta tokom pandemije Osim toga, kako navode i izgradnja MHE na Vrhovinskoj rijeci također je nezakonita. Također navode da se oko Sarajeva ubrzano mijenjaju regulacioni planovi, i to skriveno od javnosti i tako uništavaju vodozaštitnu zonu i pustošenje prirodnih resursa. Iz Koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini pozvali su nadležne, prije svega premijere i predsjednike FBiH i RS-a da bezuslovno i hitno proglase moratorij na izgradnju malih hidroelektrana i na izdavanju novih koncesija. “Podsticaji malim hidroelektranama moraju biti ukinuti, a sredstva prikupljena od naknada za obnovljive izvore energije usmjerena na oživljavanje sada prijeko potrebne domaće proizvodnje bez štete po životnu sredinu. Istovremeno se mora najstrože zaštititi pravo na čistu vodu i onemogućiti privatizacija vodnih resursa i vodosnabdijevanja, a stanovništvu garantovati pravo na pitku vodu kao jedno od temeljnih ljudskih prava”; kazali su iz koalicije.

What do you think?

Šta je Crveni križ FBiH uradio za građane od početka pandemije do danas

Šta je Crveni križ FBiH uradio za građane od početka pandemije do danas

Tijelo muškarca pronađeno u šahtu kod gradskog groblja u Zenici

Tijelo muškarca pronađeno u šahtu kod gradskog groblja u Zenici