in

KCUS demantovao Škrijelja: UNSA nam je morala dati status univerzitetske bolnice

KCUS demantovao Škrijelja: UNSA nam je morala dati status univerzitetske bolnice

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) demantovao je navode rektora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifata Škrijelja o dodjeljivanju statusa univerzitetske bolnice ovoj zdravstvenoj ustanovi.Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) demantovao je navode rektora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifata Škrijelja o dodjeljivanju statusa univerzitetske bolnice ovoj zdravstvenoj ustanovi.Škrijelju su poručili da su njegovi navodi, kako su naveli, neutemeljeni i nezakoniti te da nanose štetu akademskoj zajednici i ulijevaju strah studentima i njihovim roditeljima za koje su istakli da skupo plaćaju školarinu djece.Podsjetili su da je 20. maja 2015. UNSA dodijelio status univerzitetske bolnice KCUS-u sa rokom važenja od pet godina. Ukazali su na rješenje u kojem je sadržano da je “podnijeta sva potrebna dokumentacija iz člana 18. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu statusa univerzitetska bolnica (‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’), što je taksativno navedeno u preambuli ovog Rješenja”.Potcrtali su da je rješenje donijeto na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Napomenuli su da se odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima se uređuje pitanje statusa i uslova koje mora zadovoljiti ustanova da bi dobila status univerzitetske bolnice, nisu mijenjale do danas.Potvrdili su da su 15. maja ove godine pokrenuli kod UNSA postupak za ponovnu dodjelu statusa/naziva univerzitetska bolnica saglasno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te odredbi članova 18. i 19. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica.”Navedeni zahtjev nije okončan donošenjem Rješenja, kako to nalaže Zakon o upravnom postupku (‘Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’, br. 2/98 i 48/99) (u daljem tekstu: ZUP), nego je Rektor donio Privremeno rješenje Univerziteta u Sarajevu broj 0101-7705 od 22.07.2020. godine, kojim je retrogradno ‘pokrio period’ u kojem je redovno izvođena nastava ljetnog semestra školske 2019/2020. godine i kojem je stavljen rok važenja ‘do okončanja postupka za dodjelu statusa/naziva univerzitetska bolnica’. Kako ovo Rješenje nije izdato u zakonskom roku, KCUS je 1.9.2020. godine, podnio ponovni zahtjev Univerzitetu u Sarajevu za ponovnu dodjelu statusa/naziva univerzitetska bolnica”, obrazložili su.Tvrde da je po ovom zahtjevu UNSA bio, kako su naglasili, bio dužan donijeti konačno rješenje saglasno materijalnom pravu: članu 104. Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i članu 18. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica, i to na način i u rokovima predviđenom ZUP-om, a što nije učinjeno.Kako su saopćili iz KCUS-a, nakon toga je UNSA 30. septembra donio zaključak kojim je odbačen zahtjev KCUS za donošenje konačnog rješenja kojim se KCUS dodjeljuje naziv univerzitetske bolnice, kao nepotpun i smatra se kao da zahtjev nije ni podnesen.”Istovremeno istim zaključkom konstatuje se da ostaje na snazi Privremeno rješenje Univerziteta u Sarajevu broj 0101-7705 od 22.7.2020. godine kojim se KCUS dodjeljuje status/naziv univerzitetske bolnice”, dodali su.S obzirom da je ovaj, kako su naveli, upravni postupak pokrenut i vođen po zahtjevu stranke i u okviru zahtjeva stranke, za KCUS ostaje nejasno kako se osporavanim zaključkom kojim se odbacuje zahtjev KCUS za donošenje konačnog rješenja kao nepotpun i smatra se kao da nije podnesen, može utvrditi da ostaje na snazi citirano privremeno rješenje, donijeto upravo, u kontekstu prednjeg zahtjeva KCUS, a ne po službenoj dužnosti.”Također, ostaje nejasno zašto nije provedena procedura dodjele statusa, kada je Zahtjev za izdavanje mišljenja za dodjelu naziva univerzitetska bolnica stavljen na elektronsku sjednicu 18.5.2020. kao potpun i dobio saglasnost članica Medicinske grupacije (protiv bio samo Stomatološki fakultet) za ponovnu dodjelu statusa univerzitetska bolnica”, istakli su.Također tvrde je UNSA morao ovo pitanje riješiti rješenjem, kako su naglasili, u smislu člana 135. stav (3) ZUP-a koji utvrđuje da, ako stranka nije u naknadno određenom roku podnijela dokaze, organ ne može zbog toga odbaciti zahtjev kao da nije podnesen (član 65. stav 2.), nego je dužan da nastavi postupak i da, u skladu s pravilima postupka i prema materijalnom propisu, riješi upravnu stvar. Smatraju da UNSA u pitanje dovodi status KCUS-a koji je neosporan, kao i da dovodi u pitanje održavanje nastave na svim fakultetima, kojim je KCUS kao univerzitetska bolnica nastavno naučna baza. Za njih prethodno navedeno nije jedina nezakonitost.”I, nije ovo jedina nezakonitost počinjena prema KCUS-u. Donošenjem Zakona o visokom obrazovanju 2017. godine i Statuta Univerziteta 2018. godine rektor je morao potpisati Ugovor za KCUS, koji bi osigurao prava i obaveze obije ugovorne strane, a isti do danas nije potpisan. Nije završena ni integracija Univerziteta, koja je zakonski morala biti okončana do oktobra 2018. godine”, saopćili su.Prethodno spomenuto su nazvali mrvicama, kako su potcrtali, u moru nepravilnosti i nezakonitosti koje je počinio i čini rektor, zamazujuću oči javnosti temeljnim neistinama usmjerenim prevashodno protiv KCUS-a i Medicinskog fakulteta Sarajevo.”KCUS je kršenjem naprijed navedenih odredaba Zakona, ostao uskraćen i ukoliko Rektor ubrzo ne donese Rješenje o status/zvanju univerzitetska bolnica( na što ga obavezuje odredba člana 135. stav (5) ZUP-a), biće prisiljen zaštitu svojih prava zatraži u sudskom postupku pokretanjem tužbe u upravnom sporu. Svu odgovornost za nemogućnost održavanja nastave i upitnost legalnosti fakulteta i stečenih diplomama na istim, ukoliko se klinička nastava ne odvija na univerzitetskoj bolnici, snosit će Rektor i Dekani fakulteta koji se nisu pobrinuli da obezbijede nastavnu bazu u skladu sa Zakonom”, saopćili su iz KCUS-a.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Porast broja novozaraženih u Bosni i Hercegovini, na koronu pozitivno 365 osoba

Porast broja novozaraženih u Bosni i Hercegovini, na koronu pozitivno 365 osoba

Stečeni svi uslovi za početak izgradnje Prve transverzale 20. oktobra

Stečeni svi uslovi za početak izgradnje Prve transverzale 20. oktobra