in

Jesmo li zaboravili sve obaveze prema EU: 14 zadataka i nada za famozni kandidatski status

Jesmo li zaboravili sve obaveze prema EU: 14 zadataka i nada za famozni kandidatski status

Famozni kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji bh. državnici su najavljivali još u prošlom sazivu Predsjedništva. Taj još nedosanjani san sada se građanima BiH obećava u toku 2021. godine.Famozni kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji bh. državnici su najavljivali još u prošlom sazivu Predsjedništva. Taj još nedosanjani san sada se građanima BiH obećava u toku 2021. godine.U Mišljenju Evropske komisije pred Bosnu i Hercegovinu je postavljeno 14 zadataka koje vlasti naše države trebaju ispuniti da bi koračale ka EU, a prije svega da bi dobile kandidatski status na tom putu.Neke od tih stavki BiH je ispunila, ali je još mnogo posla za nadležne. Četrnaest tačaka koje su navedene u mišljenju podijeljeno je u četiri poglavlja. Iz oblasti demokratije i funkcionisanja za BiH je postavljeno pet zadataka, među kojima su provođenje izbora po standardima EU, održavanje izbora u Mostaru, što je i dogovoreno, osigurati funkcioniranje mehanizma korodinacije, unaprijediti okruženje u cilju pomirenja kako bi se prevazišlo naslijeđe rata i slično. Iz oblasti vladavine prava kao prva tačka je istaknuto usvajanje novog zakona o VSTV-u, jačanje borbe protiv korupcije, efikasno upravljanje granicama, migracijama i slično.Iz segmenta osnovnih ljudskih prava BiH mora osigurati provedbu zakona o nediskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti, ukidanje smrtne kazne u RS-u, što je i učinjeno, garantovanje medijske slobode i zaštite novinara te unapređenje inkluzije ranjivih grupa. Kao posljednje poglavlje je iskanuta reforma javne uprave gdje se od BiH traži da završi sve neophodne reforme kako bi javna uprava funkcionirala kao depolitizirana. Od 14 zadataka BiH je do sada dogovorila provođenje izbora u Mostaru nakon 12 godina, ukinuta je smrtna kazna u entitetu RS, usvojena je i Revidirana strategija u cilju rješavanja predmeta ratnih zločina te je ispunjena tačka o popunjavanju i funkcionoranju Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.Jasno je da je pred BiH još mnogo posla u ispunjavanju svih 14 tačaka i pododredbi. Međutim evidentno je da vlasti BiH očekuju da kandidatski status dobiju kao znak dobre volje i činjenice da je naša zemlja uspjela ispuniti neke od stavki. U uslovima funkcioniranja BiH, složenih odnosa i čestog prelamanja unutardržavnih lokalnih tema i političkih dešavanja na državne odluke, dosadašnji napredak se i tumači kao određena vrsta iskoraka. Sada ostaje iščekivanje da li će i 2021. godina biti još jedna izgubljena nada ili će vlasti uspjeti konkretizovati napredak dobijanjem kandidatskog statusa. Treba istaći da kandidatski status u praktičnom smislu znači iskorak i ohrabrenje, a da je put do početka pregovora sa EU još daleko. Ipak, dobijanje kandidatskog statusa za zemlju znači ohrabrenje i za strane investicije i druge segmente razvoja, pa će takav iskorak za složeno stanje u BiH vjerovatno mnogo značiti.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Kako su Safet, Besim i Atifa saznali da će glasati iz Srbije, a nisu ni prijavljeni za izbore

Kako su Safet, Besim i Atifa saznali da će glasati iz Srbije, a nisu ni prijavljeni za izbore

Načelnik Efendić i ambasador Mađarske obišli radove u Centru "Safet Zajko"

Načelnik Efendić i ambasador Mađarske obišli radove u Centru “Safet Zajko”