in

Izdate jasne preporuke za rad ugostiteljskih objekata u doba koronavirusa

Izdate jasne preporuke za rad ugostiteljskih objekata u doba koronavirusa

U svim poslovnim objektima, a posebno u ugostiteljskim gdje se okuplja veći broj osoba, neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima.U svim poslovnim objektima, a posebno u ugostiteljskim gdje se okuplja veći broj osoba, neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima.Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH donio je mjere koje podrazumijevaju da su vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID-19.Potrebno je redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse:- Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se ne može razmnožavati u hrani.- Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana.- Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.- Insistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i mušterija. Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.- Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.- Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.- Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.- Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.- Ukoliko se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.- Ne dozvoliti stajanje za šankovima.- Preporučuje se da osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.- Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.- Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prenosa COVID-19.- Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.- U zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.- Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.- Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.- Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.- Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.- Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.

What do you think?

Sarajevski ugostitelji proteklog mjeseca kažnjeni sa 35.500 KM, u dva objekta zabranjen rad

Sarajevski ugostitelji proteklog mjeseca kažnjeni sa 35.500 KM, u dva objekta zabranjen rad

Odlazi nam mladost: Hoće li smrt mlade majke iz Sarajeva konačno razbuditi neodgovorne

Odlazi nam mladost: Hoće li smrt mlade majke iz Sarajeva konačno razbuditi neodgovorne