in

Inspekcija: Radnicima domova zdravlja u KS smo zabranili da pacijentima odgovaraju “u štrajku smo”

Inspekcija: Radnicima domova zdravlja u KS smo zabranili da pacijentima odgovaraju "u štrajku smo"

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP) je reagovala na navod Naše stranke (NS) da šalju dopise direktorima i dijelu medicinskih radnika domova zdravlja u Kantonu Sarajevo kojim traže da se ne javljaju na telefonske pozive.Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP) je reagovala na navod Naše stranke (NS) da šalju dopise direktorima i dijelu medicinskih radnika domova zdravlja u Kantonu Sarajevo kojim traže da se ne javljaju na telefonske pozive.”Dan nakon izvršenog usmjerenog inspekcijskog nadzora u Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS, s ciljem zaštite javnog i interesa pacijenata Rješenjem Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od 23.7.2020.godine, medicinskim sestrama tehničarima i upslenicima te ustanove koji su u štrajku, zabranjeno je da pacijentima telefonskim putem ili u neposrednoj komunikaciji odgovaraju ‘u štrajku smo’. Istim rješenjem odgovornom licu Doma zdravlja, između ostalog, je naređeno da u centralnim objektima i područnim ambulantama obezbijedi funkcionalne telefonske linije za pozive pacijenata i građana, radi pružanja pravovremenih zdravstvenih usluga, a u skladu sa naredbama kriznih štabova”, objasnili su iz KUIP-a. Foto: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ukazali su na to da je inspekcijski nadzor proveden nakon prijava nezadovoljnih pacijenata. Tvrde da su u skladu sa zakonskim ovlaštenjima poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.Poručili su da je potrebno voditi računa o, kako su saopćili, blagovremenom, istinitom i objektivnom informisanju u cilju dobrobiti društva u cjelini.

What do you think?

U Kantonu Sarajevo definisan put pacijenta sa simptomima korone, nadležni obećali objavu detalja

U Kantonu Sarajevo definisan put pacijenta sa simptomima korone, nadležni obećali objavu detalja

U Živinicama 50 članova Foruma mladih SDP-a prešlo u SDA

U Živinicama 50 članova Foruma mladih SDP-a prešlo u SDA