in

Ilidžanski vijećnik Amel Pintol o problemu migranata: Sve se svelo na lokalnu zajednicu

Ilidžanski vijećnik Amel Pintol o problemu migranata: Sve se svelo na lokalnu zajednicu

Veliki broj migranata i izbjeglica boravi i na području općine Ilidža. Neki od njih su akteri svakodnevnih incidenata. Vrlo učestali su incidenti i na ilidžanskom autobuskom i tramvajskom terminalu kroz koji dnevno prođe nekoliko hiljada ljudi.Veliki broj migranata i izbjeglica boravi i na području općine Ilidža. Neki od njih su akteri svakodnevnih incidenata. Vrlo učestali su incidenti i na ilidžanskom autobuskom i tramvajskom terminalu kroz koji dnevno prođe nekoliko hiljada ljudi.Zabrinutost građana zbog narušene sigurnosne situacije je utoliko veća jer terminal koriste mnogi učenici, studenti i starije osobe. Iz ove lokalne zajednice neprestano apeluju da im viši nivoi vlasti pomognu u odgovarajućem tretiranju migranata i izbjeglica, što se odnosi i na sigurnosni aspekt. U izjavi za Klix.ba na to je ukazao vijećnik Stranke demokratske akcije (SDA) i predsjednik općinske Komisije za sigurnost Amel Pintol.Podsjetio je da je komisija nedavno imala sastanak povodom prisustva velikog broja migranata i izbjeglica na području ove lokalne zajednice te da je terminal postao mjesto njihovog stalnog boravka.Prije nekoliko godina na terminalu su postavljene sigurnosne kamere koje već duže vrijeme navodno ne rade. Pintol je poručio da on ne zna da li kamere rade ili ne rade i potvrdio je da su one u nadležnosti preduzeća GRAS.”Što se tiče pokrivenosti terminala sigurnosnim kamerama, one su u nadležnosti GRAS-a. Oni kontrolišu terminal”, ukazao je.Istakao je da je spomenuta komisija inicirala sastanak na koji su pozvani Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službe za poslove sa strancima, Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Peta policijska uprava.”Nažalost, na taj sastanak je došla samo Peta policijska uprava i došli su predstavnici kantonalnog MUP-a. Ostali nisu imali svoje predstavnike”, izjavio je Pintol.Prema njegovim riječima, jedan od zaključaka sastanaka se odnosio na videonadzor. “Mi želimo da se kompletna Ilidža pokrije videonadzorom i izražavamo spremnost i Općinsko vijeće je nekada davno izrazilo spremnost da se to uradi”, kazao je.Napomenuo je da je bio plan da se sigurnosne kamere postave na najznačajnijim mjestima u općini. Kao problem za sigurnosne izazove koji se odnose na migrante i izbjeglice je naveo podijeljenost nadležnosti i nerazumijevanje viših instanci vlasti.”Onda se sve svede na lokalno vijeće i policiju. Onda mi kuburimo i ovo je zaista jedan ozbiljan sigurnosni problem”, dodao je.Zatim se ponovo osvrnuo na sigurnosnu situaciju na terminalu naglasivši da je jedan od zaključaka ranijih sjednica Komisije za sigurnost bio da se postavi policijska kućica opremljena tehničkom opremom za videonadzor. Potcrtao je da je sigurnost na terminalu bitan aspekt, jer njime prometuje, kako je rekao, nekoliko desetina hiljada ljudi.

What do you think?

Dogovoreni prvi koraci za rekonstrukciju objekta buduće "Covid bolnice" u Sarajevu

Dogovoreni prvi koraci za rekonstrukciju objekta buduće “Covid bolnice” u Sarajevu

Kandidat za načelnika Novog Grada: Moramo biti promjena koju želimo vidjeti kod drugih

Kandidat za načelnika Novog Grada: Moramo biti promjena koju želimo vidjeti kod drugih