in

Humanitarna pomoć koja mjesecima čeka na sarajevskom aerodromu konačno će biti raspoređena

Humanitarna pomoć koja mjesecima čeka na sarajevskom aerodromu konačno će biti raspoređena

Medicinska pomoć težine skoro 21 tonu koja je našoj zemlji dodijeljena od Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), i koja se na sarajevskom aerodromu nalazi od 26. maja, konačno će biti raspodijeljena.Medicinska pomoć težine skoro 21 tonu koja je našoj zemlji dodijeljena od Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), i koja se na sarajevskom aerodromu nalazi od 26. maja, konačno će biti raspodijeljena.Naime, Vijeće ministara BiH donio je Odluku o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata – Vlade emirata Dubai Bosni i Hercegovini.Podsjetimo, pomoć se sastoji od 100 hiljada komada briseva, 25 hiljada zaštitnih odijela, 40 ventilatora, 152 hiljade rukavica, po 150 hiljada maski N95, hiruruških te maski za lice, kao i 50 hiljada vizira i 20.400 zaštitnih naočala. Ministarstvo civilnih poslova će, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja BiH ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, zatražiti rješenja o saglasnosti/odobrenju za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaitite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.Na osnovu ovih rješenja, Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti prijem pomoći s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID -19, a ukoliko odobrenja izostanu, Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom odlučiti o ovoj pomoći. Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti podjelu ove pomoći u skladu sa ranije donesenom odlukom Vijeća ministara o principima raspodjele pomoći, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.

What do you think?

Turković: U BiH mogu ući svi koji imaju Šengen vizu, granice treba otvoriti i za državljane Turske

Turković: U BiH mogu ući svi koji imaju Šengen vizu, granice treba otvoriti i za državljane Turske

Parlamentarci pisali predsjedniku Evropskog parlamenta: Janez Janša vrijeđa sjećanja na žrtve

Parlamentarci pisali predsjedniku Evropskog parlamenta: Janez Janša vrijeđa sjećanja na žrtve