in

GRAS pristao na smanjenje broja radnika, sarajevska vlast im obećala stotine miliona KM za investicije

GRAS pristao na smanjenje broja radnika, sarajevska vlast im obećala stotine miliona KM za investicije

Na predstojećoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo će razmatrati prijedlog Sporazuma o rješavanju problema u poslovanju preduzeća GRAS. Sporazum sadrži prijedlog rješenja za probleme u ovom preduzeću, a jedan od prijedloga je smanjenje broja radnika.Na predstojećoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo će razmatrati prijedlog Sporazuma o rješavanju problema u poslovanju preduzeća GRAS. Sporazum sadrži prijedlog rješenja za probleme u ovom preduzeću, a jedan od prijedloga je smanjenje broja radnika.Ranije je blokirano nekoliko računa GRAS-a zbog dugovanja, a situacija se dodatno usložila kada je 20. augusta ove godine blokiran i preostali transakcijski račun. Napomenuto je da su problemi u GRAS-u počeli još prije 20 godina. Osim velikih dugovanja, znatan problem su, kako je navedeno, veliki broj radnika, neadekvatna sistematizacija, postojanje većeg broja invalida rada, tužbe radnika zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Dodatno pogoršanje je izazvala i pandemija koronavirusa.Sporazumom je ukazano na ogroman finansijski dug GRAS-a – Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine duguje 33 miliona i 660.000 KM, Poreznoj upravi Federacije 90 miliona i 440.000 KM, dok dugovanja prema radnicima po osnovi tužbi radnika zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora iznose 20 miliona KM. S druge strane, naglašeno je da Kanton Sarajevo duguje preduzeću po osnovu tužbi 300 miliona KM.Sporazumom su utvrđene obaveze GRAS-a, kao i kantonalne vlasti za poboljšanje stanja u preduzeću. Obaveze preduzeća su sljedeće:1. Postići sporazum sa radnicima preduzeća koji imaju tužbe prema preduzeću na način da se zaključi sporazum o isplati obaveze osnovnog duga na rate i uz uslov da radnici odsutanu od svojih potraživanja za kamate;2. Povući sve tužbe koje su pokrenute od strane GRAS-a protiv Kantona Sarajevo uz izjavu da ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja tužbe po istom osnovu;3. Uprava preduzeća i Sindikat uposlenika će pristati na bezuslovno provođenje restruktuiranja kroz smanjivanje broja uposlenih i donošenja optimalne organizacione strukture u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo od 31. jula 2017. kojim su utvrđene mjere za reorganizaciju i sanaciju i preporukama Studije o restrukturiranju preduzeća koja je urađena uz pomoć Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini;4. Osigurati podršku preduzeća i Sindikata uposlenika u realizaciji svih projekata investiranja u javni prijevoz.Vlast se obavezala na sljedeće:1. Planirati dodatna sredstva u budžetima za period od 2021. do 2030. godine za rješavanje dugovanja koja su navedena u članu 2. Sporazuma u tačkama 1., 2. i 3. u ukupnom iznosu od 150 miliona KM odnosno u minimalnom iznosu od 15 miliona KM godišnje;2. Investirati sredstva u kapitalne projekte iz oblasti javnog prijevoza putnika u periodu od 2021. do 2025. u minimalnom iznosu od 210 miliona i 514.130 KM;3. Planirati redovna sredstva za subvencije javnog prijevoza putnika (za prijevoznike GRAS i Centrotrans) i pokriće gubitka GRAS-a za period od 2021. do 2030. u minimalnom iznosu od 30 miliona KM godišnje;4. Planirati dodatna sredstva u budžetu za vou godinu u minimalnom iznosu od pet miliona i 660.000 KM za izimirenje dijela obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine po tužbama radnika zbog radnih sporova.Sjednica na kojoj će Skupština Kantona Sarajevo raspravljati o navedenom sporazumu je zakazana za 28. septembar. Kantonalni ministar saobraćaja Adi Kalem je u intervjuu za Klix.ba poručio da je u GRAS-u trenutno uposleno više od 1.300 radnika i obećao je da će građani već kroz nekoliko sedmica osjetiti poboljšanje javnog prijevoza.

What do you think?

Rusija ne planira novo zatvaranje uprkos naglom rastu broja zaraženih

Rusija ne planira novo zatvaranje uprkos naglom rastu broja zaraženih

Uz pomoć mještana pronađen dječak iz Dervente koji je jučer nestao

Uz pomoć mještana pronađen dječak iz Dervente koji je jučer nestao