in

Fondacija Hastor planira otvoriti Centar za socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo

Fondacija Hastor planira otvoriti Centar za socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo

Fondacija Hastor planira otvoriti Centar za edukaciju, rehabilitaciju i socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom. Cilj je osobama uzrasta od 14 godina i više pružiti profesionalnu podršku da bi se doprinijelo cijelom sistemu brige o ovoj populaciji na području Kantona Sarajevo i šire.Fondacija Hastor planira otvoriti Centar za edukaciju, rehabilitaciju i socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom. Cilj je osobama uzrasta od 14 godina i više pružiti profesionalnu podršku da bi se doprinijelo cijelom sistemu brige o ovoj populaciji na području Kantona Sarajevo i šire.Seid Fijuljanin, direktor Fondacije Hastor je pojasnio da ova organizacija već 14 godina živi svoju misiju orijentisanu prvenstveno ka pozitivnim pormjenama bh. stvarnosti.”Iako je do sada primarno polje djelovanja Fondacije bilo usmjereno na pomoć djeci i mladima u njihovom školovanju, i to kroz finansijsku i mentorsku podršku, mi već godinama identifikujemo i uključujemo se u sve sfere koje mladima u Bosni i Hercegovini donose jednake ili bolje šanse za njihovo školovanje i kvalitetan život. Svjesni potrebe za sistemskim djelovanjem u oblasti socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, odlučili smo da svoje materijalne i ljudske resurse udružimo sa strukom, te u saradnji sa partnerskim institucijama, organizacijama i ministarstvima razvijemo jedinstven modela usluga u okviru kojeg će osobe sa invaliditetom nakon ili u toku formalnog školovanja biti uključene u različite programe socijalne inkluzije”, kazao je Fijuljanin.Selmir Hadžić, defektolog s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i koordinator projekta, u razgovoru za Klix.ba je kazao da će se na ovaj način otići korak dalje kada je riječ o sistemskoj podršci mladima u obalsti socijalne inkluzije.”Osnovni cilj rada Centra je rad na jačanju funkcionalne sposobnosti korisnika s raznim vrstama invaliditeta, njihovim pripremanjem za samostalan život u lokalnoj zajednici i osposobljavanje za zapošljavanje. Koncept ovog Centra je upravo dnevni oblik rada koji će pored rehabilitacijskih usluga biti najviše usmjeren na osposobljavanje za samostalni život i rad u zajednici”, pojasnio je Hadžić.Projekt će se realizovati u dvije fazeProjekt je, kako je dodao naš sagovornik, zamišljen da se realizuje u dvije osnovne faze. Prva, koja podrazumijeva pilot projekt će se realizovati u iznajmljenom prilagođenom objektu na području Ilidže s adekvatnim uslovima već početkom novembra ove godine.”Nažalost zbog epidemioloških ograničenja u njemu neće biti više od 50 korisnika u jednom momentu. Cilj je na ovom napraviti dobre temelje za realizaciju velikog projekta, a on podrazumijeva izgradnju centra sa svim kapacitetima koji su neophodni za ovu priču koji bi dao podršku za preko 300 korisnika s područja Kantona Sarajevo, ali i šire”, naveo je Hadžić.Kako je istakao, projekt je posebno važan jer obuhvata program osamostaljivanja za život u lokalnoj zajednici, pripreme za zapošljavanje, dodatne rehabilitacijske usluge te podizanje svijesti društva o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom. Cilj je da se osobama s invaliditetom i njihovim porodicama poboljša kvalitet životaCilj je, kako je dodao, da se toj populaciji i njihovim porodicama poboljša kvalitet života i pomogne u prevazilaženju svakodnevnih izazova.”Najveći izazovi osobe s invaliditetom u njenom životu počinju kada završi formalno obrazovanje. Ona nakon toga bude prepuštena kapacitetu porodice i najčešće resursi kojima raspolaže Kanton Sarajevo nisu dovoljni za sve porodice i samim time nedostaje jedna sistemska briga o ovoj populaciji. Nažalost pravi se jedna ogromna greška da se nakon formalnog obrazovanja završava intenzivan tretman s osobama s invaliditetom, a s druge strane im je on potreban duže od naprimjer devet godina. Ovaj Centar je zasnovan upravo na tom konceptu”, kazao je Hadžić.Hadžić je kazao da će se raditi na osposobljavanju, prekvalifikaciji i različitim oblicima socijalnog poduzetništva korisnika.”To znači da za svako dijete bez obzira na stepen teškoće mora postojati način da bude uključen na način da njegov proizvod šta god to on radio bude interesantan i plasiran u privredi. S druge strane, ako uzmemo u obzir funkcionalnije korisnike, s njima ćemo raditi na prekvalifikaciji i direktnom zapošljavanju. Fondacija Hastor je ozbiljna organizacija koja ima vrlo dobre uslove za konekciju s raznim privrednim subjektima i različitim javnim i obrazovnim institucijama. Ovo je odlična i unikatna priča koji teži jednom velikom projektu i cilju”, naveo je Hadžić.Kako nam je kazao, u ovom projektu se najviše radi na prevenciji institucionalizacije.”Na takav način se osobe jačaju i sprječavamo da godinama budu zatvorene u socijalnim ustanovama i provode tu vrijeme bez svrhe. Ovaj projekt ima jednu širinu na način da je poželjno da se sve zainteresovane ustanove, organizacije i ministarstva uključe u ovu priču s obzirom na sve ozbiljne planove u vezi nje. Govoreći o tome, bitno je istaći da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS već prepoznalo ovaj projekt kao značajan”, poručio je na kraju razgovora Hadžić.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Socijaldemokrate BiH: Milanović sebi daje značaj koji nema, čudi nas naš bivši drug

Socijaldemokrate BiH: Milanović sebi daje značaj koji nema, čudi nas naš bivši drug

Nestao 50-godišnji Meho Dizdarević iz Bosanskog Novog

Nestao 50-godišnji Meho Dizdarević iz Bosanskog Novog