in

Federacija BiH dobila novi Zakon o sudskoj policiji

Federacija BiH dobila novi Zakon o sudskoj policiji

Federacija BiH je dobila novi Zakon o sudskoj policiji, koji na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i ulogu Sudske policije, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje Sudskom policijom.Federacija BiH je dobila novi Zakon o sudskoj policiji, koji na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i ulogu Sudske policije, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje Sudskom policijom.To su omogućili delegati na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, a ranije poslanici Predstavničkog doma.Obrazloženo je da je Vlada Federacije BiH predložila donošenje novog Zakona jer važeći iz 1996. godine ne sadrži sveobuhvatne odredbe i ne daje odgovor na brojna pitanja o pravima i obavezama Sudske policije, a posebno o statusu njenih službenika.Zakonom se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost.Definisan je jasan zakonodavan okvir za postupanje Sudske policije u poslovima pružanja pomoći pravosudnim institucijama u Federaciji što bi trebalo rezultirati povećanjem efikasnosti u radu pravosuđa.Potreba donošenja ovog zakona proizilazi i iz činjenice da Sudska policija djeluje na teritoriji cijele Federacije BiH i da sa trenutno sistematiziranih 580 službenika Sudske policije tj. ovlaštenih službenih osoba poslove iz svoje nadležnosti izvršava za potrebe više od 50 pravosudnih institucija ustrojenih u Federaciji i opslužuje oko 1.000 nosilaca pravosudnih funkcija.Značajno je da je trenutno važeći Zakon onemogućio angažovanje državnih službenika i namještenika zbog čega trenutno poslove koje bi po prirodi stvari trebali obavljati državni službenici i namještenici obavljaju službenici Sudske policije kao ovlaštene službene osobe.Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prekinuta je Usvajanjem predloženog Zakona o hemikalijama.Delegatima je ostalo da se, najvjerovatnije sredinom oktobra, izjasne o nacrtima zakona o provođenju odluka sudova, te izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH.Među preostalim tačkama dnevnog reda je davanje saglasnosti na finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, te prihvatanje zaduženja za projekte registracije nekretnina, javni prevoz Sarajevo, gradskih saobraćajnica Sarajevo i Koridor Vc, kao i kvartalni izvještaji o dugu.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Nakon 30 godina usvojen novi Zakon o zaštiti na radu u Federaciji BiH

Nakon 30 godina usvojen novi Zakon o zaštiti na radu u Federaciji BiH

Komšić o izjavama Milanovića: Zoki je malo ausswinkl, ali to je problem Hrvatske, ne BiH

Komšić o izjavama Milanovića: Zoki je malo ausswinkl, ali to je problem Hrvatske, ne BiH