in

Ekolozi iz SAD i Evrope najavljuju globalnu kampanju protiv malih hidroelektrana u BiH

Ekolozi iz SAD i Evrope najavljuju globalnu kampanju protiv malih hidroelektrana u BiH

Organizacije za zaštitu okoliša širom svijeta pružaju podršku Koaliciji za zaštitu
rijeka u BiH u njenoj borbi za zabranu gradnje malih hidroelektrana.Organizacije za zaštitu okoliša širom svijeta pružaju podršku Koaliciji za zaštitu
rijeka u BiH u njenoj borbi za zabranu gradnje malih hidroelektrana.Oni zahtijevaju od Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
(FBiH) gospodina Fadila Novalića, Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije i Parlamenta FBiH –
da se Zaključak o potpunoj zabrani izgradnje malih hidrocentrala u FBiH – koji je
od strane Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojen 23. juna 2020. godine
– hitno implementira u cijeloj FBiH, bilo izmjenom postojećeg zakonodavstva ili
donošenjem novih propisa kojim bi se momentalno zabranila i spriječila daljnja
nekontrolisana gradnja malih hidrocentrala u FBiH.Ovom kampanjom se apeluje i na odgovorne u Republici Srpskoj (RS) dapostupe na isti način, te formalnom zabranom gradnje malih hidrocentrala nasvim rijekama i u RS-u, prošire zaštitu naših voda na prostoru cijele države.Rok za postupanje Vlade FBiH po Zaključku o potpunoj zabrani izgradnje malihhidrocentrala u FBiH, koji nema adekvatnu pravnu snagu, ističe u srijedu, 23.septembra 2020. godine. U slučaju da Vlada FBiH ne postupi po ovomZaključku, odnosno Parlament FBiH isti ne usvoji u formi posebnog zakona,nastavit će se sa ugrožavanjem 1.000 kilometara toka divljih rijeka, kvaliteteživota lokalnih zajednica, prava na pristup pitkoj vodi, turistički potencijalizemlje, kao i priroda i divlje životinje koje ovise o zdravim vodotocima.”Ovim obraćanjem medijima u BiH želimo skrenuti pažnju te nanovoaktualizirati problematiku nelegitimnog iskorištavanja naših rijeka i resursa,te najaviti globalnu kampanju za spas rijeka u BiH koja će početi 23.septembra, kada će i medijima u BiH biti poslati medijski materijali”, zaključili su oni.

What do you think?

Izetbegović: Tražimo ubrzavanje istrage o navodima da je Višković učestvovao u izmještanju masovnih grobnica

Izetbegović: Tražimo ubrzavanje istrage o navodima da je Višković učestvovao u izmještanju masovnih grobnica

Srbija počela primjenu pojačanog epidemiološkog nadzora, kazne do 1.300 eura

Srbija počela primjenu pojačanog epidemiološkog nadzora, kazne do 1.300 eura