in

Državni ministri se usaglasili o podršci firmama, novcu za političke reforme i zaštiti od poplava

Državni ministri se usaglasili o podršci firmama, novcu za političke reforme i zaštiti od poplava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj 15. sjednici donijelo nekoliko odluka i prijedloga koji se tiču zajmova od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i finansiranja različitih aktivnosti.Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj 15. sjednici donijelo nekoliko odluka i prijedloga koji se tiču zajmova od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i finansiranja različitih aktivnosti.Utvrđen je Prijedlog sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.Iznos zajma je 30 miliona eura, s alokacijom na Republiku Srpsku, rokom otplate od 32 godine i grejs periodom od sedam godina.Cilj projekta je unapređenje zaštite od poplava i omogućavanje prekogranične saradnje u koridorima rijeka Save i Drine. Prva faza programa je regionalnog karaktera i realizira se u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da Prijedlog sporazuma, zajedno sa Osnovama, dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi ministar finansija i trezora.Inicijativa za zajam IBRD-a radi podrške firmamaVijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi finansiranja Projekta za hitnu podršku firmama, u iznosu od 56 miliona eura.Glavni cilj projekta je povećanje otpornosti firmi za vrijeme i nakon izbijanja pandemije Covid-19, te održavanje njihovog poslovanja proširivanjem finansijskih resursa radi osiguranja finansiranja obrtnog kapitala i investicija za mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.Sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine, a tačni iznosi će biti definisani na pregovorima.Sporazum s EU o finansiranju Programa aktivnosti BiHVijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti BiH za 2019. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, sa Osnovama za zaključivanje Sporazuma.Procijenjeni iznos vrijednosti Državnog programa aktivnosti BiH za 2019. godinu je 85.490.154 eura, a sporazumom je određeno učešće EU sa 81.898.200 eura.Ciljevi Programa su podrška političkim reformama i progresivno usklađivanje sa zakonodavstvom Unije, te podrška ekonomskom, socijalnom i teritoriјalnom razvoju. Program će biti proveden putem projekata svrstanih u pet sektora: Demokratija i upravljanje, Vladavina prava i osnovna prava, Zaštita okoliša, klima i energija, Promet i Obrazovanje, zaposlenost i socijalne politike. Period izvršenja je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od stupanja Sporazuma na snagu.Ministarstvo finansija i trezora BiH će dostaviti Predsjedništvu BiH Prijedlog sporazuma sa Osnovama za zaključivanje u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi direktor Direkcije za evropske integracije.Finansiranje prekogranične saradnje BiH – Crna Gora za 2019. godinuVijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018. – 2020. za 2019. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.Finansiranje Programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2018. – 2020. za 2019. godinu planirano je u iznosu od 1.411.764 eura, na osnovu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Evropska unija (EU) će sredstvima iz budžeta osigurati 1.200.000 eura, dok se od korisnika IPA II programa ne očekuje nikakav finansijski doprinos. Kontribuciju u vezi sa pojedinačnim projektima, u vrijednosti od 211.764 eura, snosit će krajnji korisnici.Period izvršenja Sporazuma o finansiranju Programa je 12 godina od dana stupanja na snagu, dok je period njegove operativne provedbe šest godina od dana stupanja na snagu Sporazuma.Aktivnosti prekogranične saradnje odnose se na oblasti promoviranja zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne prekogranične inkluzije, zaštite okoliša i promoviranja prilagođavanja klimatskim promjenama i smanjenja njihovih negativnih utjecaja, sprečavanja rizika i upravljanja, podrške turizmu, kulturnom i prirodnom naslijeđu.Ministarstvo finansija i trezora BiH dostavit će Prijedlog sporazuma o finansiranju, s Osnovama za zaključivanje, u daljnju proceduru Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da se za potpisnika odredi direktor Direkcije za evropske integracije BiH.

What do you think?

Tri premijera usaglasila otvaranje granica BiH za sve strane državljane koji imaju negativan test

Tri premijera usaglasila otvaranje granica BiH za sve strane državljane koji imaju negativan test

Političko blato u sarajevskim Tržnicama: Je li direktor nezakonito smijenjen i kako se zapošljavalo

Političko blato u sarajevskim Tržnicama: Je li direktor nezakonito smijenjen i kako se zapošljavalo