in

Donorska mreža: Eutanazija nema nijednu dodirnu tačku s eksplantacijom organa

Donorska mreža: Eutanazija nema nijednu dodirnu tačku s eksplantacijom organa

Iz Donorske mreže Bosne i Hercegovine su reagovali na tekst Klix.ba “Ozakonjenje eutanazije u Bosni i Hercegovini veliko etičko pitanje i tabu tema za ljekare” i poručili su da eutanazija nema nijednu dodirnu tačku s eksplantacijom organa u svrhu transplantacije.Iz Donorske mreže Bosne i Hercegovine su reagovali na tekst Klix.ba “Ozakonjenje eutanazije u Bosni i Hercegovini veliko etičko pitanje i tabu tema za ljekare” i poručili su da eutanazija nema nijednu dodirnu tačku s eksplantacijom organa u svrhu transplantacije.Osvrnuli su se na izjavu predsjednika Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Haruna Drljevića koji je kazao da “se eutanazija može odobriti u slučaju moždane smrti uz saglasnost njihove porodice. Tada se ide na eksplantaciju organa”. “Javnost se dovodi u zabludu da su eutanazija i predlagani zakon o eutanaziji u vezi, direktnoj ili indirektnoj, s transplantacijama i doniranjem organa”, istakli su.Kako su naveli, navedena izjava nije u interesu javnosti, medicinske prakse i struke, najmanje nije u interesu pacijenata koji su životno ugroženi, onih koji su na listi čekanja za organe, a ni onih koji su registrovani donori i njihovih porodica koje treba da izvrše njihovu volju i budu dio humanog čina spašavanja života.”Ljekari u jedinicama intenzivnog liječenja se svim terapijskim mjerama bore za život pacijenta. Kada se pojave znaci kliničke smrti mozga, ljekari su dužni provesti postupak dijagnosticiranja moždane smrti. Preduslovi za eksplantaciju organa su: 1. Utvrđena mozdana smrt od tima ljekara. Moždana smrt je smrt osobe. 2. Utvrđen tačan uzrok smrti i vrijeme smrti osobe – da se precizira da je život završen. 3. Saglasnost porodice preminule osobe za doniranje organa (sama donorska kartica nije dovoljna i bez saglasnosti najbližih neće biti moguće izvršiti volju donora. Razgovor s porodicom je obavezan po zakonu”, saopćeno je iz Donorske mreže Bosne i Hercegovine.

What do you think?

Međunarodni dan mira obilježen radionicama za mlade u Zemaljskom muzeju

Međunarodni dan mira obilježen radionicama za mlade u Zemaljskom muzeju

Forto o budućoj sarajevskoj vladi: Postoji opcija da budem premijer, treba zavrnuti rukave

Forto o budućoj sarajevskoj vladi: Postoji opcija da budem premijer, treba zavrnuti rukave