in

Dom naroda državnog parlamenta odbio zakon o prestanku mandata VSTV-a

Dom naroda državnog parlamenta odbio zakon o prestanku mandata VSTV-a

Na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.Na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.Dom je usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u sadašnjem sastavu, kojeg je, u prvom čitanju, predložio Predstavnički dom PSBiH. Usvajanjem negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.Na prijedlog Zajedničkog kolegijuma oba doma PSBiH usvojena je Odluka o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva PSBiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Ovom Odlukom za članove Grupe za susjedne zemije (Hrvatska, Slovenija, Italija, Malta, Srbija, Cma Gora, Grčka, Kipar, Makedonija, Albanija, Mađarska i Austrija) imenovani su: Dragan Čović, Dušanka Majkić, Amir Fazlić, Šemsudin Mehmedović, Snježana Novaković-Bursać, Borjana Kпšto, Mirsad Kukić, Nenad Stevandić, Predrag Kojović, Šemsudin Dedić i Sanja Vulić.Za članove Grupe za zapadnu Evropu (Njemačka, Švajcarska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Lihtenštajn, Španija, Norveška, Švedska, Danska, Finska, Island, Francuska, Velika Britanija, lrska i Portugal) imenovani su: Marina Pendeš, Asim Sarajlić, Halid Genjac, Lazar Prodanović, Šemsudin Dedić, Darijana Filipović, Dženan Đonlagić, Vlatko Glavaš, Enver Bijedić, Edita Đapo i Nenad Nešić.Dom naroda usvojio je Prijedlog odluke o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta (POSP), dostavljen od Zajedničkog kolegijuma oba doma PSBiH. Prema usvojenom Prijedlogu odluke, u POSP imenovani su poslanici i delegati PSBiH Nebojša Radmanović, Lazar Prodanović, Halid Genjac, Denis Zvizdić, Snježana Novaković-Bursać, Lidija Bradara, Nikola Lovrinović, Branislav Borenović, Saša Magazinović, Amir Fazlić, Bariša Čolak, Denis Bećirović, Mladen Bosić.Dom naroda nije podržao ni jednog od kandidata sa rang – liste za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koju je dostavila Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Dom nije usvojio Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu. Dom naroda dao je saglasnost za ratifikaciju:• Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu;• Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvođenje projekata), u iznosu od 9.500.000,00 evra – Energetska efikasnost u javnim zgradama;• Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Upravni odbor BHRT-a nije glasao ni za jednog od četiri kandidata za direktora

Upravni odbor BHRT-a nije glasao ni za jednog od četiri kandidata za direktora

Milan Tegeltija odgovorio Istražnoj komisiji Parlamenta BiH

Milan Tegeltija odgovorio Istražnoj komisiji Parlamenta BiH