in

Denis Bećirović traži hitno formiranje državnog ministarstva zdravstva, objasnio je i zašto

Denis Bećirović traži hitno formiranje državnog ministarstva zdravstva, objasnio je i zašto

Delegat Socijaldemokratske partije (SDP) u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predložio je formiranje državnog ministarstva zdravstva. Obrazložio je razloge za osnivanje ovog ministarstva.Delegat Socijaldemokratske partije (SDP) u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predložio je formiranje državnog ministarstva zdravstva. Obrazložio je razloge za osnivanje ovog ministarstva.Kako je napisao na svom Facebook profilu, u parlamentarnu proceduru je uputio dva zakona – Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine s ciljem formiranja Ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine.”Državi Bosni i Hercegovini je potrebno jedno ministarstva zdravstva, a ne postojećih 13 skupih i nepovezanih ministarstava”, poručio je Bećirović.Objasnio je zašto je potrebno državno ministarstvo zdravstva. Podsjetio je da je zdravstvo u nadležnosti entiteta i kantona, a kao posljedicu za to je naveo neefikasnost i fragmentiranost sistema.”U nekim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, jednako kao i u nekim regijama u RS-u odnosno Distriktu Brčko zdravstvene ustanove nemaju materijalne, niti kadrovske uslove da stanovnicima tih područja osiguraju odgovarajući nivo zdravstvene zaštite. Stoga su stanovnici tih područja prinuđeni zdravstvene usluge koristiti u nekada i vrlo udaljenim centrima. To je, opet, često povezano i sa kompliciranom administrativnom procedurom”, napomenuo je.BEĆIROVIĆ: PREDLOŽIO SAM FORMIRANJE JEDNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA BiH UMJESTO POSTOJEĆIH 13 SKUPIH I NEPOVEZANIH…Posted by Dr. Denis Bećirović on Thursday, August 20, 2020
Kao razloge za formiranje ovakvog ministarstva naveo je, između ostalih, nizak nivo kvaliteta usluga, nedostatak povjerenja građana u zdravstveni sistem i korupciju. Osvrnuo se i na opremljenost zdravstvenih ustanova.”Zastarjela tehnologija i nedostatak sredstava za ulaganje u novu opremu za posljedicu ima nemogućnost pružanja određenih medicinskih usluga zbog čega su teško oboljeli pacijenti često prinuđeni da ove medicinske usluge traže u inozemstvu, uglavnom o svom trošku. Veliki problem predstavlja i neadekvatan i netransparentan sistem finansiranja”, ukazao je Bećirović.Također je podsjetio i na velika dugovanja zdravstvenih ustanova. S obzirom na prethodno spomenuto, pozvao je na, kako je istakao, na hitnu reformu tj. formiranju Ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine.

What do you think?

Prekinuta sjednica Skupštine Kantona: Korona neka sačeka do sljedeće sedmice

Prekinuta sjednica Skupštine Kantona: Korona neka sačeka do sljedeće sedmice

Dodik: Komšić ne vodi poslove u RS-u, vojska neće na granicu sa Srbijom

Dodik: Komšić ne vodi poslove u RS-u, vojska neće na granicu sa Srbijom