in

Američki ambasador u BiH Eric Nelson održao online diskusiju sa studentima

Američki ambasador u BiH Eric Nelson održao online diskusiju sa studentima

Odsjek za Međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta organizovao je online predavanje i diskusiju sa američkim ambasadorom za Bosnu i Hercegovinu.Odsjek za Međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta organizovao je online predavanje i diskusiju sa američkim ambasadorom za Bosnu i Hercegovinu.Ambasador je održao prezentaciju za studente na temu “From Competition to Collaboration: Reframing business and international relationships” s ciljem podsticanja umrežavanja i zajedničkog rada ka ostvarenju pozitivnih promjena. Ambasador je studentima govorio o važnosti povezivanja sa ljudima sa kojima imaju zajedničke interese.”Više komunikacije omogućit će vam da ste još više okruženi ljudima s kojima želite sarađivati, kao što sam ja to učinio danas sa vama”, poručio je Nelson.Nakon prezentacije, studenti su ambasadoru postavljali pitanja. Kroz ovu sesiju istaknuta je i važnost medija kao osnovnog alata za razmjenu informacija i jačanja saradnje između država, u ovom slučaju Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, i podstaknuto podržavanje medija kroz posebne fondove. “Mediji, posebno istraživački mediji igraju ključnu ulogu u edukaciji i informiranosti građana kao i globalnom jačanju demokratije i transparentnosti”, rekao je ambasador.Studenti su pokazali svoju zainteresovanost za napredak i pozitivne promjene Bosne i Hercegovine. “Sretna sam jer Internacionalni Burch univerzitet pruža ovakve prilike svojim studentima i zahvalna sam na prilici da učestvujem u diskusiji sa ambasadorom. Ovaj sastanak je bio itekako produktivan za studente. Iskreno se nadam da je dao doprinos i misiji Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, a to je gradnja stabilnog društva, razvoj internacionalne saradnje i razmjena iskustava”, kazala je studentica sa Odsjeka za menadžment Selma Turčinović.S ciljem postizanja dugoročnih pozitivnih efekata i produktivnog okruženja za naše mlađe generacije, potrebno je ostvariti dobru saradnju i uvesti promjene. “Razgovor sa ambasadorom je bio inspirativan za buduću saradnju, koja, da bi izazvala zaista velike i pozitivne promjene mora obuhvatiti akademiju, menadžement, vladine i nevladine organizacije, sa ciljem kreiranja boljih mogućnosti za mlade transformacijom edukacijskog sistema, razvojem poduzetništva i inovacija”, rekao je rektor Internacionalnog Burch univerziteta Mersid Poturak. Ambasador Nelson je s menadžmentom Univerziteta također govorio o potencijalnoj saradnji i budućim zajedničkim projektima koji bi umanjili probleme kao što su nezaposlenost i odlazak mladih iz Bosne I Hercegovine, ali i podsticanje poduzetničkih inicijativa i uspjeha.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Dodik iz Moskve poručio: Čim se vratim u BiH tražit ću da se izbace migranti

Dodik iz Moskve poručio: Čim se vratim u BiH tražit ću da se izbace migranti

Muhamed Ajanović o izboru rektora UNSA: Ne znate više ko za koga radi, ko kome podvaljuje

Muhamed Ajanović o izboru rektora UNSA: Ne znate više ko za koga radi, ko kome podvaljuje