in

Adema Zolja u Autocestama FBiH zamijenit će Ešef Džafić

Adema Zolja u Autocestama FBiH zamijenit će Ešef Džafić

Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave društva zbog isteka mandata i imenovanje Ešefa Džafića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje.Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave društva zbog isteka mandata i imenovanje Ešefa Džafića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje.Džafić je na ovoj funkciji zamijenio Adema Zolja, inače bivšeg premijera Kantona Sarajevo koji kao izvršni direktor imenovan 27. decembra 2018.Vlada FBiH danas je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, zbog isteka mandata, kao i na prijedlog za imenovanje Sanina Prašovića i Zinaide Mehmedbegović – Jarebica za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za imenovanje Nataše Fazlić za vršioca dužnosti direktora Uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.Danas je data prethodna saglasnost za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje vršioca ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Anela Kljake (v.d. predsjednik), Sulejmana Bečirevića, Željka Petrovića, Daliborke Marić, i Mustafe Abdulahovića (v.d. članovi). Vlada FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da pokrenu postupak izbora i nominovanja članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo raspisivanjem javnog konkursa.Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti: Dobroslav Galić (v.d. predsjednik), Bilal Tulumović, Ante Vrdoljak, Ibrahim Badžak i Zlatan Lovrić (v.d. članovi). Oni su imenovani do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Vlada FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da, raspisivanjem javnog konkursa pokrenu postupak izbora i nominovanja članova ovog nadzornog odbora.Danas je doneseno i Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Lutrije BiH, zbog isteka mandata. Imenovani su i vršioci dužnosti članova ovog nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, u sastavu Miroslav Ćorić (v.d. predsjednik), Edita Rokša, Kemal Džabija, Saša Grabovac i Azira Lapandić (v.d. članovi).

What do you think?

Danas u 18 sati virtuelna zabava u organizaciji Ambasade SAD-a, proslavlja se 4. juli

Danas u 18 sati virtuelna zabava u organizaciji Ambasade SAD-a, proslavlja se 4. juli

Objavljujemo finansijski izvještaj KCUS-a: Evo s kojim firmama su sklapali ugovore i na koji način

Objavljujemo finansijski izvještaj KCUS-a: Evo s kojim firmama su sklapali ugovore i na koji način