Best Korean Cosmetics
Home / Link Directory
Best Korean Cosmetics

Link Directory

Submit new listing My bookmarks Print listing Add Bookmark Save listing in PDF

Hvad er Scrum og hvordan skaber en Scrum metode værdi?

0.00
  1. Home
  2. »
  3. Business
  4. » Hvad er Scrum og hvordan skaber en Scrum metode værdi?
Contact Information
Address:
Springforbivej 4a, 2930 Klampenborg, Denmark, Europe
Phone: +45 70 20 33 02
Description:

Scrum er en metode til, at planlægge og styre software leverancer. Metoden tager udgangspunkt i, opdeling af brugernes krav (User Storires) i en prioriteret liste, som inddeles i releases.

Dernæst fastsættes en længde på en iteration (Sprint), hvor teamet planlægger i detaljer hvordan de vil arbejde for at levere de enkelte krav.

Undervejs i et Sprint afholdes daglige møder, hvor Scrum teamet informerer hinanden om fremdrift og problemer.

Hvert sprint i Scrum afsluttes med dels en demonstration af software, hvor brugernes repræsentant (Product Owner) godkender leverancen. Efter demonstrationen evaluerer teamet deres samarbejde undervejs i sprintet på et Retrospektive møde. Teamet identificerer hvilke områder der skal forbedres i næste sprint.

En scrum metode skaber værdi gennem korte hurtige iterationer, hvor der leveres funktionsdygtigt software.​

Categories:   
Listing Tags:   

Featured Service

YouTube Video SEO And Promotion To Rank High

13   0   Earn: 10%

Boost your YouTube video ranking on Google and YouTube with high authority web 2.0 backlinks and promotions on my influential social networks profiles.This Video SEO Pack...